Vyhľadať
Close this search box.

Ženy v IT

Adriana po absolvovaní ekonomickej fakulty nastúpila do banky, kde si postupne začala budovať svoj vzťah s IT. V súčasnosti pracuje na pozícii riaditeľky, čo jej poskytuje širší záber s možnosťou ovplyvňovania fungovania a rozvíjania spoločnosti ako celku.

Spomínaš si ešte, čo ťa priviedlo k IT? Mala si v tom jasno odmalička?

Keby mi niekto, keď som nastupovala do bankovníctva, povedal, že budem zodpovedná za akúkoľvek oblasť v IT, asi by som sa len usmiala, keďže moje ambície po absolvovaní ekonomickej fakulty boli skôr obchodno-marketingového charakteru. Po nástupe do banky som však veľmi rýchlo pochopila, že IT má veľmi komplexný rozsah a je napojené ako na funkčnosť, tak aj na vývoj a bezpečnosť prostredia, v ktorom pracujeme. Preto sa aj môj vzťah k IT vyvíjal prirodzene a postupne, tak ako sa rozvíjal môj rozsah zodpovedností a kompetencií na jednotlivých pozíciách.

Bol pri tvojich začiatkoch v IT niekto, kto ťa inšpiroval, kto bol tvojím vzorom?

Počas mojej kariéry som stretla a mala priestor spolupracovať s kolegami, ktorí ma inšpirovali, podporovali, verili mi, čím ovplyvnili aj moje smerovanie. Mala som to šťastie, že moja práca si vyžadovala presahy do rôznych IT oblastí, a to nielen z pohľadu definovania IT stratégie, security, BCM, ale aj na úrovni implementácie core systémov, upgradov, migrácií či rozhodovania o efektívnosti zmenových požiadaviek s dosahom na obchodné, ale aj podporné procesy.

Prečo sa venuješ práve tejto oblasti?

Ak sa chceme približovať dnešným trendom, ale aj konkurencii, a zároveň vytvárať bezpečné pracovné prostredie, bez IT to jednoducho nejde. Či už je to banálna funkčnosť notebookov, nastavenie a denná podpora užívateľského prostredia, digitalizácia, automatizácia procesov, alebo výber správneho core systému, všade je nevyhnutná súčinnosť IT. Moja aktuálna pozícia mi poskytuje širší záber s možnosťou ovplyvňovania fungovania, ale hlavne rozvíjania spoločnosti ako celku a jeho pochopenia z rôznych stránok (sales,  operations, finance atď.). Pre môj vlastný komfort idem často do veľkých detailov, aby som pochopila podstatu a mohla byť správnym „partnerom“ na diskusiu či prijatie efektívneho rozhodnutia, čo v konečnej miere zvyšuje aj moju osobnú hodnotu.

Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

Môj pracovný deň prispôsobujem prioritám a aktuálne riešeným témam. Obsahuje pravidelné stretnutia k projektom, stretávanie sa s tímom, s dodávateľmi služieb, takisto stretnutia vedenia spoločnosti. Prioritu majú vždy neočakávané situácie, požiadavky, ktoré súvisia s kontinuitou fungovania spoločnosti. Na prípravu podkladov k jednotlivým agendám (ak je potrebná) využívam nedeľný večer alebo skoré ráno v daný deň. Snažím sa, aby bol môj deň vyvážený z pohľadu pracovných povinností, ale aj neformálnych stretnutí či diskusií s kolegami. V rámci zrelaxovania si rada zaplávam či zahrám golf, ktorý mi tým, že vyžaduje koncentráciu na hru, pomáha usporiadať si aj pracovné myšlienky.

Na ktorý svoj úspech si najviac pyšná?

Žijeme v rýchlej dobe a často máme málo času na rozhodovanie, ako sa postaviť k náročným úlohám alebo pracovným výzvam. Ja osobne mám radosť zo všetkých svojich rozhodnutí, ktoré ma posúvali krok za krokom ďalej a umožňovali mi nielen budovať, ale hlavne posilňovať moju odbornú komplexnosť vrátane posilnenia mojich znalostí v oblasti IT. V rámci pracovných výziev to boli určite úspechy spojené s participáciou na skupinových projektoch, ako aj riadenie obmeny zastaraného a implementácia nového účtovného systému či  aktuálne prebiehajúci upgrade core systému v našej spoločnosti. Za týmito úspechmi je, samozrejme, aj práca mojich kolegov, s ktorými sme sa nebáli spoločne čeliť pracovným výzvam a riešeniu problémov.

Musela si alebo musíš ako žena v IT čeliť nejakým ťažkostiam či predsudkom? Máš nejaký recept na ich prekonávanie?

Počas života (pracovného/osobného) sa každá jedna z nás stretne alebo stretla so situáciou, keď nás niektoré rozhodnutia zarazili, nedávali nám v danom okamihu zmysel, respektíve význam vo vzťahu k danej situácii. Môže to byť predsudok, znevýhodnenie či hendikep akéhokoľvek charakteru alebo len nevhodná poznámka na našu adresu. Čo je dôležité a čo pomáha mne, je veriť si, chcieť, nebáť sa vyjadriť svoj názor alebo požiadať o pomoc. Veľmi oceňujem záujem kolegýň/kolegov dozvedieť sa viac aj v rámci interného mentoringu, ktorý funguje u nás v banke, prostredníctvom ktorého mám priestor podporiť a zviditeľniť aj ja osobne IT časť svojej práce. Na druhej strane sama využívam konzultácie v rámci mentoringu so skúsenejšími kolegami alebo inú formu rozvoja.

IT bolo dlhodobo atraktívne pre mužov. Osobne však vnímam, že sa to postupne mení,  IT sa začína viac „odkrývať“ a jednotlivé oblasti začínajú byť atraktívne aj pre ženy. Aj u nás vytvárame priestor na uplatnenie uchádzačov rovnocenne, podporujeme posilňovanie znalostí a osobný rast pre pozície priamo alebo nepriamo prepojené s IT.

Prečo je podľa teba dôležitá účasť ženy v IT tímoch?

Vytvára rôznorodosť, iný pohľad na riešený problém či samotný návrh riešenia. Rovnako ako v iných oblastiach aj v IT je potrebné postupne smerovať k vyváženosti a dávať priestor ženám, aby svojim pričinením rozvíjali aj oblasti v IT.

Čo by sme podľa teba mali robiť, aby dievčatá nestrácali záujem o IT?

Neustále im približovať pojem a presahy IT vrátane objasňovania možnosti ich uplatnenia v jednotlivých oblastiach IT, a to či už formou diskusií, návštev na školách, alebo prostredníctvom rôznych podporných programov pre mladé talenty v závislosti od stupňa vzdelávania.

Čo by si odkázala dievčatám či ženám, ktoré uvažujú o štúdiu a práci v IT, no stále pochybujú?

Nebojte sa svojich rozhodnutí, vždy je vo vašej blízkosti niekto, kto vám verí a dokáže vás podporiť alebo vám pomôcť v rámci vášho napredovania. Niektoré situácie musíme skrátka zažiť, aby sme vedeli zhodnotiť ich prínos pre nás či naše okolie. Nie vždy je to jednoduché, ale ak vám to dáva zmysel, využívajte príležitosti, ktoré sa vám počas vašej cesty naskytnú.

Aktuálne trendy, naviazanosť a napojenosť na IT sú dnes a do budúcnosti kľúčové a hlavne vytvárajú priestor na rozvoj v rôznych oblastiach. Preto vstúpte do „sveta IT“, nájdite si v ňom svoje miesto, buďte súčasťou inovácií a hlavne zvyšujte svoju hodnotu.