Vyhľadať
Close this search box.

Workshop Upgradni sa pre úspech v IT

Workshop je zameraný na podporu žien, ktoré sú alebo chcú vstúpiť do IT, pomocou rozvíjania tzv. human skills – budeš si rozvíjať sebapoznanie a seba-prijatie, komunikačné a prezentačné zručnosti. Oboznámiš sa s vedeckými metódami a s rôznymi technikami práce s vlastným telom, ktoré sú zamerané na zníženie hladiny stresu, schopnosť sebaregulácie a tým aj na posilnenie celkovej mentálnej a fyzickej odolnosti.

Workshop Upgradni sa pre úspech v IT sa skladá zo 7 lekciícena je za celý workshop. Workshop je zameraný na podporu žien, ktoré sú alebo chcú vstúpiť do IT, pomocou rozvíjania tzv. human skills –  budeš si rozvíjať sebapoznanie a seba-prijatie, komunikačné a prezentačné zručnosti. Oboznámiš sa s vedeckými metódami a s rôznymi technikami práce s vlastným telom, ktoré sú zamerané na zníženie hladiny stresu, schopnosť sebaregulácie (t.j. uvedomovania si vlastného stavu bytia a techník na jeho zmenu – či už smerom k zvýšeniu svojej energie a koncentrácie alebo celkovému upokojeniu) a tým aj na posilnenie celkovej mentálnej a fyzickej odolnosti. Predstavíme Ti princípy ako prostredníctvom uvedomovania si seba a následnej sebaregulácie môžeš lepšie porozumieť druhým a tým ich aj lepšie viesť.

Obsah:

Tento workshop sa skladá zo 7 lekcií. Každá lekcia bude zameraná na určitú tému.

 1. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
  Osvojíš si efektívne a praktické techniky na uvedomovanie si vlastného stavu bytia, svojich emócií a následnú prácu s nimi pri efektívnej komunikácii a aktívnom počúvaní.
 2. ODOLNOSŤ VOČI STRESU
  Oboznámiš sa s fyziológiou stresu, spoznáš dominantné tendencie reakcií na stresové situácie a naučíš sa vedome s nimi pracovať. Naučíš sa aj rôzne techniky na lepšie vysporiadanie sa so stresom.
 3. HRANICE
  Počas lekcie sa zameriame na vedomú prácu s vlastnými hranicami, na ich stanovenie a udržanie i prácu so „stelesneným nie“.
 4. SELF-EMPOWERMENT
  Dozvieš sa, ako jednotlivé postoje alebo pózy tela ovplyvňujú nielen emócie ale napríklad aj sebadôveru či schopnosť sebavedome vystupovať. Osvojíš si viaceré techniky na posilnenie svojej sebadôvery.
 5. FEEDBACK AKO DAR
  Dozvieš sa, čo je a čo nie je spätná väzba, prečo je dôležitá a nielen ako ju správne dávať ale aj ako ju správne prijímať. Oboznámiš sa aj s možnými pascami pri prijímaní spätnej väzby.
 6. SELF-MANAGEMENT
  Time-management je ilúzia, pretože čas manažovať nedokážeme. Dokážeme však manažovať seba. Oboznámiš sa s viacerými praktickými technikami na efektívne plánovanie a vykonávanie svojich úloh.
 7. „AKO SA DÁ RÁSŤ V IT“
  Inšpiratívna lekcia o limitoch, ktoré ako ženy často máme v našich hlavách o našich možnostiach rastu a rozvoja v IT, a technikách ako s nimi pracovať.

✓Harmonogram:

26.10.2023 1. lekcia utorok
02.11.2023 2. lekcia utorok
09.11.2023 3. lekcia utorok
16.11.2023 4. lekcia utorok
23.11.2023 5. lekcia utorok
30.11.2023 6. lekcia utorok
07.12.2023 7. lekcia utorok

 

✓Čo budeš potrebovať?

Lekcie budú interaktívne a budeš počas nich používať kameru aj mikrofón. Uisti sa vopred, že ich máš funkčné.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Miriam Filipová Lektoruje

Miriam vyštudovala strategický manažment a manažment informačných systémov na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala pre viaceré IT korporácie, v štátnej službe aj v treťom sektore. Po 8 rokoch pôsobenia na rôznych aj manažérskych pozíciách v IT sa v roku 2018 rozhodla zmeniť svoj život a absolvovala viaceré kurzy a tréningy v oblasti osobnej transformácie a osobného rozvoja. Je certifikovanou inštruktorkou Firewalku, Embodiment coachingu a Trauma coachingu. V rámci svojho PhD. Štúdia na Fakulte managementu sa venuje kompetenciám lídra potrebným pre úspešné riadenie projektov.

Zdieľať