Vyhľadať
Close this search box.

Workshop Naštartuj svoje soft skills

Na workshope si prejdeme tieto oblasti:

 1. Emocionálna inteligencia (a sebapoznanie)

V súčasnosti už nie sú pochybnosti o tom, že emocionálna inteligencia má väčší vplyv na úspech i spokojnosť v práci a v živote ako IQ. Dobrá správa je, že je možné ju rozvíjať a tým lepšie pochopiť seba aj ostatných. Keď porozumieme, prečo v rôznych situáciách reagujeme, ako reagujeme, môžeme sa rozhodnúť to zmeniť. A keď porozumieme iným, môžeme vylepšiť naše vzťahy a spoluprácu v osobnej aj pracovnej oblasti. Interakcie okolo nás budú prehľadnejšie a my budeme ich pánmi, nie oni našimi.

Čomu sa budeme venovať:

– Emocionálna inteligencia – čo to je

– Piliere emocionálnej inteligencie

 • Sebauvedomenie
 • Sebaregulácia
 • Motivácia
 • Empatia
 • Sociálne zručnosti

– Sebapoznanie – načo je dobré a aké nástroje k nemu môžu dopomôcť

 

 1. Efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti

Komunikácia nás sprevádza celým životom. Často ju považujeme za samozrejmosť, veď rozprávať vedia už malé deti. A často komunikujeme aj vo chvíľach, kedy si to vôbec neuvedomujeme. A predsa si niekedy nerozumieme. Komunikačný proces má mnoho nástrah a spolu ho preskúmame, aby sme ich dokázali spoznať a predísť nedorozumeniam. Povieme si mnoho o tom, ako komunikovať, aby naša správa bola prijatá a pochopená, či už ide o rozhovor jeden na jedného alebo prezentáciu pred skupinou a čo sú špecifiká každej z týchto interakcií.

Čomu sa budeme venovať:

 • Komunikačný proces – jeho prvky a nástrahy
 • Zložky komunikácie – verbálna, neverbálna, paralingvistika
 • Prezentácia – ako zaujať a byť pochopená
 • Prezentovanie online – špecifiká a čo s tým

 

 1. Pohovor a spätná väzba

Každý chce na pohovore zahviezdiť, urobiť dobrý dojem a byť vybraný. No pohovor je ako rande, chémia je potrebná na oboch stranách. Ako k tomu teda pristúpiť? Ako sa pripraviť a ako vystupovať, keď tú prácu skutočne chcem? Proces pohovoru si preberieme od momentu prvého kontaktu až po spätnú väzbu po výberovom konaní. Spätnej väzbe sa budeme venovať aj hlbšie, aby sme z nej spavili kamošku namiesto strašiaka. A nebudeme sa vyhýbať ani tréme a faux pas, ktoré sa môžu prihodiť

Čomu sa budeme venovať:

 • Proces interview
  • Prvý kontakt
  • Životopis
  • Príprava na pohovor
  • Pohovor
  • Po pohovore
 • Spätná väzba
 • Tréma
 • Náročné situácie

 

 1. Návyky

Na tomto workshope za budeme venovať tomu, ako to, čo sme sa dozvedeli a čo chceme, preniesť do reality. Ako využiť návyky pri ceste k najlepšej verzii samých seba. Pozrieme sa na to, ako pristúpiť k zmene návykov. Ako nám pochopenie mozgu a jeho potrieb a procesov môže pomôcť zbaviť sa tých návykov, ktoré nám neprospievajú a vytvoriť, no i udržiavať nové, ktoré vedú k tomu, kým chceme byť.

Čomu sa budeme venovať:

 • Vznik návykov
 • Vplyv návykov na identitu
 • Vytváranie návykov krok za krokom
 • Púšťanie nepotrebných návykov
 • Ako udržať návyky

 

Harmonogram:

23.4. 16:30-19:30
30.4. 16:30-19:30
7.5. 16:30-19:30
14.5. 16:30-19:30

 

Platba

Platba prebieha priamo v registračnom formulári cez platobnú bránu.

 

V prípade otázok nás kontaktuj na : [email protected].

Lila Michalíková Lektoruje

Lila kombinuje skúsenosti z business a neziskového sektoru. Od vysokej školy pôsobila v HR oblasti a zároveň vzdelávala mladých ľudí zážitkom. Pričuchla aj k oblasti predškolského vzdelávania, no vrátila sa k dospelým a mládeži, s ktorými ju to baví najviac. Aktuálne sa popri výchove vlastných detí venuje koučingu a lektoringu a je nadšená jogínka. Jej obľúbené témy sú komunikácia a emócie a ako v spolužití tela, emócií, mysle a ducha nezanedbať ani jedno.

Zdieľať