Vyhľadať
Close this search box.

Women SQL Academy 22

WSQLA je kurz vhodný aj pre začiatočníčky, ktoré sa chcú naučiť SQL databázový jazyk a porozumieť mu do väčšej hĺbky.
Aj Ty v IT за підтримки програми Microsoft employee giving дає можливість для українських жінок пройти навчання на цьому курсі безкоштовно. Детальніше на сторінці.
Aj Ty v IT s podporou Microsoft employee giving otvára štipendijné príležitosti pre ukrajinské ženy. Všetky, ktoré získajú štipendium, môžu bezplatne absolvovať akýkoľvek kurz Aj Ty v IT. Viac podrobností na stránke.

 

Čo sa naučíte?

SQL je nielen najpoužívanejším jazykom na prácu s databázami, ale patrí tiež k najžiadanejším IT zručnostiam na trhu práce. Kurz sa zameriava na praktickú prácu s databázami. Oboznámi účastníčky so súčasným svetom rôznych databázových programov a dátových štruktúr. Následne sa účastníčky naučia na praktických príkladoch, ako pracovať, spájať a analyzovať dáta v databázach pomocou SQL jazyka. Zameria sa na základy SQL jazyka – získavanie, vkladanie a aktualizáciu dát, ale aj analytické dotazy alebo praktické príkazy na uľahčenie práce. Kurz je ukončený certifikáciou.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky.

Obsah kurzu

  1. Lekcia – definícia SQL, čo sú databázové systémy, dátové typy, vytváranie tabuľky, SQL dotaz a jeho štruktúra, triedenie výsledkov, DISTINCT, WHERE podmienky, princípy AND a OR, selecty, LIKE, negácia,
  2. lekcia – príkazy CREATE – vytváranie, DROP – mazanie, ALTER – úprava, získavanie dát z viacerých tabuliek, spájanie tabuliek – JOIN, skalárne a aritmetické funkcie, práca s NULL hodnotami, výpočty a stým súvisiace funkcie, UPPER a LOWER funkcie, SUBSRT funkcia, CONCAT funkcia,
  3. lekcia – dátumy a časové funkcie a formáty, stĺpcové funkcie, agregovanie, kombinovanie výsledkov,
  4. lekcia – Window funkcie/OLAP funkcie, vnorené dotazy,
  5. lekcia – spravovanie dát, obmedzenia a vynútenia, databázová transkacia, atomicita, konzistencia a zamykanie a logovanie, izolácia, durabilita, autocommit off, deadlock, explain path, trigger,
  6. lekcia – opakovanie a certifikácia.

Harmonogram:

21.11. utorok 17:00 – 20:00
24.11. piatok 17:00 – 20:00
28.11. utorok 17:00 – 20:00
1.12. piatok 17:00 – 20:00
5.12. utorok 17:00 – 20:00
8.12. piatok 17:00 – 20:00

 Čo je potrebné mať na kurz:

  • počítač,
  • stabilné internetové pripojenie,
  • dostatok času – okrem absolvovania lekcií aj približne ďalšie 3 hodiny týždenne na nácvik a plnenie úloh.

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Marián Goryl Lektoruje

Je certifikovaný databázový administrátor, analytik a developer špecializujúci sa na DB2 databázu – od roku 1999 pracujúci na distribuovaných aj host systémoch.

Zdieľať