Vyhľadať
Close this search box.

Women SQL Academy 20

WSQLA je kurz vhodný aj pre začiatočníčky, ktoré sa chcú naučiť SQL databázový jazyk a porozumieť mu do väčšej hĺbky.
Aj Ty v IT за підтримки програми Microsoft employee giving дає можливість для українських жінок пройти навчання на цьому курсі безкоштовно. Детальніше на сторінці.
Aj Ty v IT s podporou Microsoft employee giving otvára štipendijné príležitosti pre ukrajinské ženy. Všetky, ktoré získajú štipendium, môžu bezplatne absolvovať akýkoľvek kurz Aj Ty v IT. Viac podrobností na stránke.

 

✓  Čo sa naučíte?

SQL je nielen najpoužívanejším jazykom na prácu s databázami, ale patrí tiež k najžiadanejším IT zručnostiam na trhu práce. Kurz sa zameriava na praktickú prácu s databázami. Oboznámi účastníčky so súčasným svetom rôznych databázových programov a dátových štruktúr. Následne sa účastníčky naučia na praktických príkladoch, ako pracovať, spájať a analyzovať dáta v databázach pomocou SQL jazyka. Zameria sa na základy SQL jazyka – získavanie, vkladanie a aktualizáciu dát, ale aj analytické dotazy alebo praktické príkazy na uľahčenie práce. Kurz je ukončený certifikáciou.

✓  Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky, ale aj pre účastníčky, ktoré už absolvovali Základy SQL.

✓  Obsah kurzu

  1. Lekcia  definícia SQL, čo sú databázové systémy, dátové typy, vytváranie tabuľky, SQL dotaz a jeho štruktúra, triedenie výsledkov, DISTINCT, WHERE podmienky, princípy AND a OR, selecty, LIKE, negácia,
  2. lekcia – príkazy CREATE – vytváranie, DROP – mazanie, ALTER – úprava, získavanie dát z viacerých tabuliek, spájanie tabuliek – JOIN, skalárne a aritmetické funkcie, práca s NULL hodnotami, výpočty a stým súvisiace funkcie, UPPER a LOWER funkcie, SUBSRT funkcia, CONCAT funkcia,
  3. lekcia – dátumy a časové funkcie a formáty, stĺpcové funkcie, agregovanie, kombinovanie výsledkov,
  4. lekcia – Window funkcie/OLAP funkcie, vnorené dotazy,
  5. lekcia – spravovanie dát, obmedzenia a vynútenia, databázová transkacia, atomicita, konzistencia a zamykanie a logovanie, izolácia, durabilita, autocommit off, deadlock, explain path, trigger,
  6. lekcia – opakovanie a certifikácia.

Harmonogram lekcií:

29.5. pondelok 17:00 – 20:00
1.6. štvrtok 17:00 – 20:00
5.6. pondelok 17:00 – 20:00
8.6. štvrtok 17:00 – 20:00
12.6. pondelok 17:00 – 20:00
15.6. štvrtok 17:00 – 20:00

Čo je potrebné mať na kurz?

  • počítač,
  • stabilné internetové pripojenie,
  • dostatok času – okrem absolvovania lekcií aj približne ďalšie 3 hodiny týždenne na nácvik a plnenie úloh.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Marián Goryl Lektoruje

Je certifikovaný databázový administrátor, analytik a developer špecializujúci sa na DB2 databázu – od roku 1999 pracujúci na distribuovaných aj host systémoch.

Zdieľať