arrow

Women IT Academy v Košiciach


girl

13.02.2020

17:00

Dlhodobý kurz

Dospelé ženy


Zvládni základy programovania a vstúp do sveta IT

Chceš začať v IT, ale bojíš sa programovania? Si úplná začiatočníčka alebo od čias stredoškolskej informatiky si už mnohé zabudla? Nevadí! Náš kurz je tu práve pre teba. Ukážeme ti, že základy programovania hravo zvládneš. Naučíš sa pozerať na svet okolo nás tak, ako ho vidia programátori a programátorky a budeš programovať v jednom z najpopulárnejších moderných programovacích jazykov – v Pythone. Po jeho skončení budeš vedieť, čo sú to knižnice, dátové typy, premenné, cykly, podmienky, vetvenia a budeš ich vedieť šikovne používať a vytvárať aj vlastné funkcie. A predovšetkým: budeš pripravená pustiť sa bez obáv do ktoréhokoľvek nášho ďalšieho programátorského kurzu, ktorý ti otvorí cestu do IT!

Zaregistruj sa cez tento formulár.

Kedy: od 13. februára do 19. marca 2020 v čase od 17.00 do 20.00 hod., celkovo 8 lekcií (vždy pondelok a štvrtok – 13.2., 17.2., 20.2., 24.2., 27.2., 9.3., 12.3., 16.3., 19.3.)
Kde:
Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Nemcovej 5, 042 00 Košice
Kapacita: 12 účastničiek
Cena: 249 eur

Čo kurz zahŕňa?

 • 8 lekcií v trvaní 3 hodiny počas 4 týždňov
 • programovanie v jazyku Python

Obsah kurzu:

 1. Algoritmy, programovanie, programovacie jazyky, programátorské myslenie
 2. Zoznámenie s Pythonom – príkazy, dátové typy, premenné, interaktívny režim, programátorské chyby, .py súbory
 3. Vstup, výstup, reťazce, matematické operácie, moduly v Pythone
 4. Booleovské výrazy a podmienky
 5. Vlastné funkcie, dekompozícia problémov
 6. Cykly (while a for)
 7. Zoznamy
 8. Práca so súbormi

Charakteristika absolventky:
Absolventka ovláda základné programátorské koncepty implementované v jazyku Python – dátové typy (číselné typy int/float, logické typy, reťazce a zoznamy), premenné, cykly, podmienky, vetvenia, funkcie (s parametrami aj bez parametrov), prácu so základnými modulmi a prácu s textovým súborom. Vie vytvárať vlastné jednoduché programy riešiace zadaný problém a je pripravená pokračovať v nadstavbových programátorských kurzoch rôzneho zamerania.

Čo potrebuje účastníčka kurzu:

 • vlastný notebook,
 • základnú znalosť angličtiny,
 • dostatok času (na individuálnu prípravu na hodinu sú potrebné aspoň 4 hodiny času).

Poplatok za vašu vstupenku do sveta IT je vo výške 249,- euro.

———————————————————

Poď do toho!

Registruj sa pomocou tohto formulára.

(Z prihlásených záujemkýň robíme výber na základe odpovedí z registračného formulára.)

———————————————————

Zoznámte sa s našou lektorkou

Zuzana Tkáčová

Pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popritom si robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom NanoYou (Nanotechnology for Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špecializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Momentálne pôsobí na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. Stala sa Učiteľkou Slovenska za rok 2018.