Vyhľadať
Close this search box.

SQL pre pokročilé

SQL je nielen najpoužívanejším jazykom na prácu s databázami, ale patrí tiež k najžiadanejším IT zručnostiam na trhu práce.

 

✓  Obsah kurzu:

1. lekcia:

 • joiny – zhrnutie, natural join, explicitne poradie joinov
 • indexy – optimalizácia SQL dotazov, vytvorenie indexov, exekučný plán, MQT – materializovaná query table
 • with klauzula – temporary table, CTE – common table expressions, rekurzívne CTE

2. lekcia:

 • CASE konštrukcia – viacnásobný podmienený výraz
 • klauzula RETURNING v UPDATE príkaze
 • import/export dát – LOAD, EXPORT
 • PK/FK – constraint references podrobne

3. lekcia:

 • funkcie – vytvorenie a použitie užívateľskej funkcie
 • doplnenie skalárnych funkcií FLOOR, CEIL, RAND
 • sekvencie – vytvorenie a použitie sekvencie
 • typ serial – automatické číslovanie

4. lekcia:

 • window funkcie – rozšírenie funkcii: Row number(), Rank(), Dens rank(), Percent rank(), Cume dist(), Ntile(), Lag(), Lead(), First value(), Last value(), Nth value()
 • doplnenie GROUP BY o ROLLUP
 • príklady

 

✓  Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre účastnícky, ktoré už majú základné znalosti s SQL alebo pre absolventky Women SQL Academy.

Harmonogram lekcií:

pondelok 17:00 – 20:00 20.3.2023
štvrtok 17:00 – 20:00 23.3.2023
pondelok 17:00 – 20:00 27.3.2023
štvrtok 17:00 – 20:00 30.3.2023

 

Čo je potrebné mať na kurz?

 • počítač, druhá obrazovka výhodou,
 • stabilné internetové pripojenie,
 • dostatok času – okrem absolvovania lekcií aj približne ďalšie 3 hodiny týždenne na nácvik a plnenie úloh.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Marián Goryl Lektoruje

Je certifikovaný databázový administrátor, analytik a developer špecializujúci sa na DB2 databázu – od roku 1999 pracujúci na distribuovaných aj host systémoch.

Zdieľať