Vyhľadať
Close this search box.

Inovačné vzdelávanie: Trendy v informatickom vzdelávaní na ZŠ

Ste učiteľka alebo učiteľ informatiky na základnej škole? Práve pre vás sme si pripravili nový kurz v rámci programu inovačného vzdelávania.

Program inovačného vzdelávania sa zameriava na rozvoj kompetencií učiteľov v rámci problematiky vyučovanie informatiky na školách.

O kurze

Program kurzu rozvíja kompetencie učiteľov základných škôl s ohľadom na inovácie v kurikule školskej informatiky. Predstaví kreatívne programovanie, programovanie hier, základy vývoja mobilných aplikácií a využitie “physical computingu” na báze mikropočítačových stavebníc a sád. Súčasťou vzdelávania je aj najaktuálnejšia téma, a to umelá inteligencia a jej kreatívne využitie na hodinách informatiky. Na podporu medzipredmetových vzťahov a  projektového vyučovania sú v programe zaradené témy ako digitálna kreativita – 3D modelovanie, nástroje na digitálne publikovanie a práca s rozšírenou realitou. Venuje sa tiež téme kariérnej výchovy a motivácii žiakov pre štúdium a profesijné smerovanie do IT sféry ako aj spôsobom, ako pracovať s talentovanými žiakmi.

Štruktúra kurzu

Kurz inovačného vzdelávania je realizovaný online a má dĺžku (50 hodín).

Pozostáva z:

1. prezenčnej časti (24 hodín)
2. dištančnej časti (26 hodín)
3. záverečnej skúšky pred odbornou komisiou.

Po úspešnom absolvovaní kurzu inovačného vzdelávania má absolvent možnosť priznania príplatku za profesijný rozvoj vo výške 3% tarifného platu. Pre urýchlenie pridelenia príplatku vám odporúčame vopred zahrnúť inovačné vzdelávanie do svojho plánu profesijného rozvoja. V súlade s § 64 Zákona č. 138/2019 Z.z. si môžete príplatok uplatniť až po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania. Na tento príplatok má nárok až po dobu 7 rokov. Preplatenie vzdelávania si môžete uplatniť u svojho zamestnávateľa z podpory profesijného rozvoja PZ a OZ z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rokoch 2022 až 2025.

Registrácia: 

Po kliknutí na registráciu budete presmerovaní na stránku Thinkific, kde je potrebná nie len registrácia, ale hneď aj platba za toto vzdelávanie. Na stránke budete zároveň plniť a odovzdávať všetky dištančné úlohy. Preto je potrebné si prihlasovacie údaje uchovať a zapamätať.

Zoznam lekcií a dátumy: 

17.09.2024 Kreatívne programovanie. Vývoj mobilných aplikácií. 

15.10.2024 Programovanie hier.  

05.11.2024 Vybrané nástroje physical computingu. Digitálne publikovanie.

26.11.2024 3D modelovanie a tlač. Rozšírená realita.

03.12.2024 Stretnutie k záverečnej skúške.

17.12.2024 Umelá inteligencia.

14.1.2025    Kariérna výchova a podpora profesijného smerovania pre IT. Motivácia žiakov na hodinách informatiky a podpora práce s talentovanými žiakmi.

od 28.01.2025 do 30.01.2025  Záverečná skúška.

 

Kontakt: 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku Marianu Štefankovú: [email protected].

Zuzana Tkáčová Lektoruje

Vyštudovala umelú inteligenciu a potom pôsobila ako učiteľka profesijného rozvoja na bývalom MPC a ako expertka pre didaktické inovácie vo vyučovaní informatiky v Národnom projekte IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. V súčasnosti je učiteľkou informatiky a školským digitálnym koordinátorom na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení. Je autorkou viacerých metodických publikácií, lektoruje kurzy pre učiteľov/ky informatiky a pracuje aj ako VŠ učiteľka na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V Aj Ty v IT pôsobí ako metodička pre vzdelávanie učiteľov. V roku 2018 získala ocenenie Učiteľ Slovenska a bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka v kategórii Vzdelávanie. Je líderkou tímu pre umelú inteligenciu vo vzdelávaní v národnom projekte DITEDU.

Zdieľať