Vyhľadať
Close this search box.

Firmológia – základy mapovania a vyhodnocovania procesov

Mapovanie a vyhodnocovanie procesov sú dôležité činnosti v oblasti riadenia a optimalizácie podnikových činností. Tieto pojmy sú spojené s manažérskymi postupmi, ktoré pomáhajú organizáciám lepšie chápať, spravovať a zdokonalovať ich operácie a činnosti.

Na tomto kurze si prejdete tieto oblasti:
1. Procesy a distribúcia práce – 21.10.2023
a. Čo je system
b. Ako spoznať process
c. Ako popísať process
d. Od podnetu po výsledku
e. Camunda – oboznámenie sa s nástrojom
f. Proces ako podklad pre delegovanie práce
g. Pridaná hodnota delegovania/ puttsourcingu
h. Ako podporiť delegovanie

2. Procesy a výkonnosť – 25.11.2023
a. Meranie procesov
b. Čo s meraním – kedy je potenciál procesu vyčerpaný
c. Ako kontrolovať proces
d. Dashboardy

3. Procesy a kapacita – 16.12.2023
a. Prečo merať kapacitu
b. Kapacita – výpočet
c. Praktické cvičenie (camunda zápis pre pokročilých)
d. Čo keď zistím, že je rozdiel medzi realitou a výpočtom?

4. Procesy a outsourcing – 13.1. 2023
a. Zásady riaenia procesov
b. Čo je outsourcing
c. Zodpovednosť za výkon procesov v outsourcingu
d. Zadanie pre outsourcing
e. Kontrola výkonov outsourcingu
f. Ako sa rozhodnúť o vhodnosti outsourcingu

Ukončením kurzu bude prípadová štúdia.

Kurz je prezenčne a preto je potrebné si priniesť vlastný PC a nainštalovať nástroj CAMUNDA (voľné dostupný).

Miesto konania kurzu: Mlysnké nivy 56B, Bratislava

Partneri podujatia:

Tím Aj Ty v IT Lektoruje

Zdieľať