Vyhľadať
Close this search box.

Figma: Od Návrhu po Prototyp

Cieľ kurzu:

 • Poskytnúť znalosti a praktické zručnosti v práci s nástrojom Figma.
 • Umožniť účastníčkam aplikovať získané znalosti na reálnych projektoch – buď na vlastných návrhoch alebo na spoločnom projekte vedenom lektorom.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre účastnícky, ktoré už majú základné znalosti UX/UI dizajnu a základné pochopenie princípov dizajnu a prototypovania alebo pre absolventky Women UX Academy.

Obsah kurzu:

1. Úvod do Figma

 • Prehľad rozhrania a funkcií Figma.
 • Základy práce s Figma: plátna, vrstvy, objekty.

2. Návrh a Layout vo Figme

 • Vytváranie efektívnych layoutov a dizajnových systémov.
 • Práca s mriežkami, typografiou a farbami.

3. Spolupráca a Prototypovanie vo Figme

 • Nástroje pre spoluprácu a zdieľanie v rámci tímu.
 • Vytváranie interaktívnych prototypov a animácií.

4. Realizácia Projektu: Mobilná Aplikácia

 • Výber témy a definovanie cieľov projektu.
 • Postupný návrh mobilnej aplikácie od wireframes po finálny prototyp.

5. Pokročilé techniky a Integrácie

 • Práca s externými zdrojmi a pluginmi.
 • Export a prezentácia dizajnov.

6. Kritická Analýza a Feedback

 • Prezentácia projektov účastníkov.
 • Spätná väzba od lektora a ostatných účastníkov.

7. Záverečné Hodnotenie a Diskusia

 • Hodnotenie pokroku a získaných zručností.
 • Diskusia o možnostiach uplatnenia zručností v praxi.

 

Harmonogram:

4.4. 17:00-20:00
9.4. 17:00-20:00
11.4. 17:00-19:00
16.4. 17:00-18:00
23.4. 17:00-18:00
30.4. 17:00-20:00

 

 

Platba

Platba za kurz prebieha pomocou platobnej brány na konci registračného formulára.

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na [email protected].

Martin Puškáč Lektoruje

Martin Puškáč pracuje ako digital designer (UX/UI) viac ako 10 rokov. Ako konzultant pôsobí v spoločnosti IceBear, kde pomáha rôznym, aj medzinárodným, projektom v oblasti poisťovníctva, investovania a bankovníctva zlepšiť UX. Venuje sa aj metóde pre návrh inovatívnych riešení nazývanej Design Thinking a túto metódu školí aj svojich klientov a kolegov.

Zdieľať