Skip to content

Digitálny kreatívny lab

21.09.2022 - 16.11.2022

17:00 - 18:30

-
Digitálny kreatívny lab

Digitálny kreatívny lab ponúka sériu 3 online workshopov, v ktorých si učitelia informatiky a/alebo výtvarnej výchovy môžu odskúšať rozmanité digitálne nástroje využiteľné na vyučovacích hodinách. Netradičné nástroje na 3D modelovanie predstavia jednoduché a dostupné 3D modelovacie nástroje a postupy – od kreslených 3D modelov, cez digitálne sochárstvo, litofániu až k fotogrametrii. Experimenty s umelou inteligenciou umožnia vyskúšať si niekoľko kreatívnych nástrojov pre kreslenie s podporou umelej inteligencie a transfer umeleckých štýlov. Workshop Tvoríme s Canvou naučí začiatočníkov vytvárať vlastné grafické návrhy digitálnych produktov v tomto populárnou grafickom editore.

  1. Netradičné nástroje na 3D modelovanie; termín: 21.9.2022 od 17:00 do 19:00 hod.
  2. Experimenty s umelou inteligenciou; termín: 19.10.2022 od 17:00 do 19:00 hod.
  3. Tvoríme s Canvou; termín: 16.11.2022 od 17:00 do 19:00 hod.

Registráciou sa prihlasujete na všetky tri školenia!

Kde:

Školenia budú prebiehať online. Registrovaný účastníci dostanú podrobné informácie mailom.

Pre koho:

Pre učiteľov informatiky ale aj pre digitalne nadšených  učiteľov výtvarnej výchovy, ktorí chcú hľadať a tvoriť nové kreatívne nápady na hodiny.

Čo budete potrebovať:

  • laptop alebo počítač
  • smartfón (mobilný telefón)

Čo sa od vás očakáva po absolvovaní Digitálneho labu:

Od účastníkov Digitálneho kreatívneho labu sa očakáva chuť (vy)skúšať si v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov niektoré z prezentovaných digitálnych  nástrojov na vlastných hodinách a spracovať k jednému zvolenému nástroju krátky metodický námet v rozsahu 1 strany formátu A4 (ukážku zadania učebnej aktivity pre žiakov aj s niekoľkými ukážkami ich výsledných prác). Zo spracovaných metodických námetov bude vytvorená a zverejnená online digitálna zbierka kreatívnych nápadov pre účastníkov labu ako aj pre ostatných učiteľov z praxe.

Absolventi „Digitálneho kreatívneho labu“ získajú certifikát.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku Marianu Štefankovú: [email protected]

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zuzana Tkáčová

lektor

Pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popri tom robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom Nano You (Nanotechnologic foru Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špacializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Pôsobila na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prídrodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicicach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. V súčasnosti pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach ako vyučujúca informatiky a školský digitálny koordinátor. V roku 2019 získala ocenenie Učiteľka Slovenska.

 

Bezplatne

Zdieľať

Partneri podujatia