Vyhľadať
Close this search box.

Digitálny kreatívny lab: Zaži svet s rozšírenou realitou

V digitálnom kreatívnom labe sa tentokrát pozrieme na svet na vôkol nás optikou rozšírenej reality. Ukážeme si jednoduché, efektné a dostupné nástroje, s ktorými môžu žiaci experimentovať a taktiež si vytvoríme vlastnú rozšírenú realitu nabitú našimi vlastnými multimediálnymi artefaktmi, ktoré môžu naši žiaci v priestoroch školy netušene objavovať s mobilnými zariadeniami.

Kde:

Školenie bude prebiehať online. Registrovaní účastníci dostanú podrobné informácie mailom.

Pre koho:

Pre učiteľov informatiky ale aj pre digitálne nadšených učiteľov, ktorí chcú hľadať a tvoriť nové kreatívne nápady na hodiny.

Čo budete potrebovať:

  • laptop alebo počítač
  • smartfón (mobilný telefón) alebo tablet

Čo sa od vás očakáva po absolvovaní Digitálneho labu:

Od účastníkov Digitálneho kreatívneho labu sa očakáva chuť (vy)skúšať si v priebehu nasledujúcich mesiacov na vlastných hodinách a spracovať k danému nástroju krátky metodický námet v rozsahu 1 strany formátu A4 (ukážku zadania učebnej aktivity pre žiakov aj s niekoľkými ukážkami ich výsledných prác). Zo spracovaných metodických námetov bude vytvorená a zverejnená online digitálna zbierka kreatívnych nápadov pre účastníkov labu ako aj pre ostatných učiteľov z praxe.

Absolventi „Digitálneho kreatívneho labu: Zaži svet s rozšírenou realitou“ získajú certifikát.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku Marianu Štefankovú: [email protected]

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zuzana Tkáčová Lektoruje

Vyštudovala umelú inteligenciu a potom pôsobila ako učiteľka profesijného rozvoja na bývalom MPC a ako expertka pre didaktické inovácie vo vyučovaní informatiky v Národnom projekte IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie. V súčasnosti je učiteľkou informatiky a školským digitálnym koordinátorom na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach, kde vedie Ateliér inteligentných a interaktívnych technológií v umení. Je autorkou viacerých metodických publikácií, lektoruje kurzy pre učiteľov/ky informatiky a pracuje aj ako VŠ učiteľka na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V Aj Ty v IT pôsobí ako metodička pre vzdelávanie učiteľov. V roku 2018 získala ocenenie Učiteľ Slovenska a bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka v kategórii Vzdelávanie. Je líderkou tímu pre umelú inteligenciu vo vzdelávaní v národnom projekte DITEDU.

Zdieľať