Skip to content

Samuel Zboja

Komunikačný manažér

Samo je študentom Právnickej fakulty UK, pričom technológie sú jeho vášňou. V Aj Ty v IT začínal najskôr ako technická podpora, dnes sa už venuje projektu technickej knižnice TechLib a lektorovaniu na základných a stredných školách. Sám s programovaním začínal v mladom veku,  preto vie oceniť aké možnosti dnes dievčatá majú a teší sa, že ich môže na ceste do IT sveta sprevádzať. Jeho srdcovou záležitosťou je kreatívne programovanie a micro:bity.

Kontaktovať Sama môžete na: zboja@ajtyvit.sk