Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Osobne vnímam silnú potrebu žien v IT odvetví, lebo rôznorodosť v akomkoľvek pracovnom tíme, vrátane vyváženejšieho zastúpenia pohlaví, nám umožňuje prichádzať s inovatívnejšími riešeniami. IT sektor so svojou variabilitou pracovných pozícií a rolí dáva ženám priestor, aby naplno využili svoje schopnosti a silné stránky. Napr. ženy programátorky, analytičky a testerky považujem na základe svojej skúsenosti častokrát za precíznejšie a spoľahlivejšie. A prínos žien v roli IT manažérok vidím najmä v tom, že dokážu empaticky lepšie nachádzať kompromisné riešenia, vhodné pre všetky zúčastnené strany. Pri samotnom hľadaní riešení sú tiež menej konfrontačné, čo prospieva celkovej atmosfére v pracovnom prostredí.