Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Ženy do väčšinou mužských kolektívov v IT prinášajú iné pohľady na vec a iné riešenia problémov. Vedia sa lepšie orientovať v riadení ľudských zdrojov, sú precíznejšie a majú vyššiu mieru zodpovednosti. 

Dobrým príkladom sú dve naše manažérky. Obidve manažujú najlepšie projekty, ktorých výsledkom sú produkty zachraňujúce ľudské životy. Jedna z nich ho vedie od prvého dňa už viac ako 6 rokov. Druhá zas úspešne prevzala veľmi komplexný projekt a 3 roky ho zveľaďovala (až po nedávny nástup na materskú dovolenku). Obe kolegyne sa vyznačujú jedinečným prístupom k svojim tímom a k zákazníkom. 

Diverzifikácia je jednou z dôležitých tém, ktorej sa v GlobalLogic venuje veľká pozornosť. Je našou snahou zvýšiť zastúpenie žien v našej firme a celkovo v IT priemysle.