Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Prítomnosť žien vo svete IT je správnou reakciou na rodové rozdiely a predstavuje významný krok k ich odstráneniu. Ženy prispievajú rôznymi cennými výhodami vrátane jedinečných perspektív, rozmanitých skúseností, odlišných názorov a lepších medziľudských zručností. Prítomnosť žien v IT sektore podporuje inkluzívnu kultúru na pracovisku, podporuje rozmanitosť a, čo je najdôležitejšie, vytvára nediskriminačné prostredie. Úspešné ženy v IT môžu slúžiť ako mentorky a motivátorky pre budúce generácie dievčat a mladých žien.