Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Ženy sú cieľovou skupinou a používateľkami mnohých technických produktov, preto by mali byť jednoznačne zastúpené v tímoch, ktoré takéto produkty navrhujú. Dosiahne sa tým lepšia používateľská skúsenosť pre celé spektrum zákazníkov.

Zastúpenie žien v IT a vo všeobecnosti v TECH tímoch, ktoré sa zaoberajú vedou, technológiami, matematikou a inžinierstvom má značné praktické pozitívne dôsledky. Ženy navyše ponúkajú nový spôsob práce, iný pohľad na riešenie problémov, pracujú s emocionálnou inteligenciou a tým prinášajú inovácie, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť a lojalitu.

Diverzita – a nielen rodová – prináša lepší produkt alebo službu, vďaka ktorým firma dosahuje lepšie výsledky a je úspešnejšia.

V spoločnosti Takeda sú ženy zastúpené na všetkých stupňoch riadenia, napríklad aj technické projekty implementujúce komplexné SAP riešenia v Inovačnom centre riadia ženy.