Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Dobre fungujúce a vysoko produktívne tímy sú základným stavebným kameňom každej organizáciektorá ašpiruje na tie najvyššie méty, IT nevynímajúc.

Pridanú hodnotu žien v IT nevnímame cez zaužívané stigmy typu „ženy zvládajú efektívne paralelné úlohy“. Bolo by to niečo podobné ako tvrdiť, že muži vytlačia na lavičke viac. Ani jedno ani druhé nie je pravda.

Na všetkých kolegov a kolegyne sa pozeráme rovnakou optikoupričom v každom a každej hľadáme unikátnu sadu predností a schopností. Tieto následne skladáme do rozmanitých tímov. Pre ich dobré fungovanie je kľúčové, aby ženy aj muži neustále zvládali nové technológie, vedeli zabúdať staré postupy, boli komunikačne dobre vybavení a fungovali s dobrým hodnotovým nastavením, ktoré im umožní si v tímoch budovať dôveru.