Vyhľadať
Close this search box.

Women Leadership Academy

Je čas na postup! Si už pár rokov v IT a túžiš po vyššej pozícii? Tak si tu správne!

Aj Ty v IT otvára novú akadémiu pre všetky ženy, ktoré sa chcú dostať na líderskú alebo manažérsku pozíciu.

 

Už viac ako 12 rokov pomáhame ženám ako si ty dostať sa do IT, na štartovacie juniorné pozície. Absolventky našich Women academies sa na nich pravidelne osvedčujú a ich vysokú úroveň nedávno ocenili aj dve prestížne európske agentúry. Absolvovať kurz však nestačí a ženy na sebe ďalej pracujú. Vnímame však aj to, že na vyššie pozície sa presadzujú pomalšie a vyžaduje si to od nich naozaj veľa času a energie.

Preto sme sa rozhodli pomáhať vám nielen na vstupe vašej IT kariéry, ale v jej pokračovaní. Záleží nám na tom, aby ste mohli zúročiť všetko, čo ste sa už naučili a naplno rozvinúť vaše zručnosti a skúsenosti aj z iných oblastí. A tak ako sa vy posúvate vo vašej kariérie, rozhodli sme sa aj my posunúť o úroveň vyššie v našej ponuke vzdelávania pre vás. 

Neboli sme na to samozrejme sami a diskutovali sme s viacerými odborníkmi, s ktorými sme vytvorili líderskú akadémiu. Jej cieľom je pomôcť vám navnímať firemnú dynamiku tak, aby ste sa vedeli efektívnejšie a rýchlejšie presadiť. Aby ste nemuseli čakať dlhé roky na to, kým sa uvoľní nejaká pozícia, ale aby tieto pozície chodili za vami a vy ste mohli rozvíjať vaše silné stránky.

Líderská akadémia je celoročný kurz, rozdelený do dvoch semestrov, počas ktorých budete pod vedením skúseného lektora Michala Šoltésa a lektorky Soni Veselovskej z Otvorenej hry, skúmať rôzne aspekty efektívneho vedenia a riadenia organizácie i tímov. Namixovali sme ju tak, aby odrážala špecifiká IT prostredia, v ktorom sa nachádzate.

Cieľom líderskej akadémie je pomôcť vám, ženám, stať sa efektívnymi, inšpiratívnymi a autentickými líderkami, ktoré sú schopné efektívne riadiť tímy, dosahovať ciele a prispievať k dlhodobému úspechu svojich organizácií.

Spolu s lektormi sa zameriate na softskillové aj IT témy zahŕňajúce rozvoj líderských zručností, riešenie konfliktov, motiváciu tímu aj AI, aby ste získali všetky potrebné zručnosti pre vašu budúcu líderskú alebo manažérsku pozíciu v IT. Dôležitou súčasťou kurzu sú tiež  stretnutia s líderkami v IT biznise a diskusie poskytujúce odpovede na konkrétne otázky týkajúce sa líderstva.

Akadémia ponúka teoretické znalosti aj praktické cvičenia, simulácie a prípady zo skutočného života, ktoré vám umožnia aplikovať naučené princípy do reálnych pracovných situácií. V neposlednom rade poskytuje priestor na výmenu skúseností a nápadov s ostatnými účastníčkami a prispieva k obohacovaniu a rozširovaniu perspektív.

 

Aké kompetencie získate?

Kurz sa skladá z niekoľkých modulov a okrem modulov zameraných na osobnostný rozvoj, obsahuje aj časti zamerané na najnovšie trendy v technológiách a diskusie s IT líderkami.

 

Prvý modul AUTENTICITA , sa sústreďuje na sebauvedomenie, nezaujaté vyhodnocovanie, kongruentnému správanie a vzťahovú orientáciu.

Nadobudnuté kompetencie:

– schopnosť vnímať, reflektovať a hodnotiť seba vo vzťahu ku svetu a okoliu
– znalosť svojich motivácií, emócií, preferencií a schopností
– uvedomovanie si svojho konania, myšlienok, činov a záujmov
– jasnosť vo vyhodnocovaní svojich silných a slabých stránok, bez potreby potláčania alebo obviňovania
– orientácia na sebapoznanie, reflektovanie a skúmanie seba samej
– zladenie medzi správaním, hodnotami a potrebami, aj pod hrozbou kritiky alebo odmietnutia
– autentická komunikácia zámerov, myšlienok a emócií, bez potláčania či zveličovania
– budovanie blízkych vzťahov, ktoré prirodzene vyžadujú otvorenosť a úprimnosť
– schopnosť komunikovať o vzťahoch, otvorene si nastavovať hranice a komunikovať svoje potreby a názory

 

Druhý modul TÍMOVÁ PRÁCA

Jeho absolvovaním budete:

– poznať svoju spoluzodpovednosť za tím a budete proaktívnou členkou tímu,
– vyhľadávať spoluprácu a spôsoby, “ako sa to dá”
– vnímať svoje miesto v tíme; reflektovať vzťahy, dynamiku a role vo svojom tíme
– preferovať autentickú, otvorenú komunikáciu a riešenie problémov
– zaujímať sa o hodnoty a motiváciu druhých
– uvedomovať si, že zámer, obsah a forma komunikácie môžu byť v konflikte a viete si vedome vyberať-vedieť aké sú prístupy ku konfliktu, vnímať konflikt ako príležitosť a vedieť si vybrať svoj prístup podľa situácie
– poznať niekoľko tipov ako zefektívniť vedenie porád

 

Tretí modulLÍDERSTVO.

Jeho absolvovanie vám zaistí:

– poznanie rôznych štýlov vedenia ľudí a  autentického líderstva, pochopenie rozdielu medzi ideálnou a reálnou líderkou a tým, akou chcete byť líderkou
– schopnosť podporiť transformáciu skupiny do tímu a práce so skupinovou dynamikou
– poznanie rozdielu medzi manažmentom a líderstvom – model 3P
– povedomie o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre hľadanie spoločných hodnôt, podporu rôznorodosti v tíme
– porozumenie toho, čo je moc, poznať svoj vzťah k nej aj ako s ňou pracovať
– identifikovanie vlastnej vízie aj spôsob ako ju komunikovať

 

Bonusovou súčasťou akadémia je tiež koncept Talent Dynamics, ktorý sa zameriava na odhaľovanie vrodeného talentu jednotlivca, vďaka ktorému je schopný dosahovať veľmi dobré výkony prirodzene a ľahko. Jeho súčasťou bude skupinová konzultácia s koučkou a mentorkou Zuzanou Jojićovou

 

Harmonogram

Akadémia je rozdelená na dva semestre s plánovanou prestávkou.

 • zimný semester: 1. október – 17. december 2024 – 45 hodín 
 • letný semester: 4. marec – 10. jún 2025 – 45 hodín 

 

Prebieha naživo vždy v utorok od 17:00 – 20:00 na Hattalovej 12 v Bratislave.

Rozdelenie jednotlivých lekcií je naplánované s ohľadom na časové možnosti účastníčok, aby aj popri práci mali čas zúčastňovať sa lekcií, pracovať na úlohách a trénovať si nadobudnuté zručnosti v praxi.

Účasť na lekciách je povinná a na získanie certifikátu je potrebné mať aspoň 80 % účasť na lekciách.

 

Výber účastníčok

Akadémie prebieha v komornom duchu a je obmedzená na 10 účastníčok. Ich výber bude prebiehať na základe zaslaného motivačného listu a krátkeho rozhovoru. Registrácia je otvorená do 15.júla. V auguste až septembri budú prebiehať krátke rozhovory so všetkými registrovanými účastníčkami.

 

Platba

Sumu za kurz je možné rozdeliť si na splátky, taktiež je možné využiť preplatenie určitej sumy kurzu cez projekty úradu práce, alebo uhradenie zamestnávateľom.

 

Čo budete po kurze vedieť?

 • Asertívne a ľudsky komunikovať v rôznorodých (aj krízových) situáciách
 • Riešiť konflikty štýlom win-win
 • Vytvárať bezpečné prostredie a podporovať samostatnosť ľudí v tíme
 • Dávať a prijímať spätnú väzbu a spoluvytvárať tak učiacu sa organizáciu
 • Formovať a viesť úspešné tímy s ohľadom na ľudské vzťahy
 • Rozvíjať talenty ľudí v tíme
 • Inšpirovať ľudí k proaktivite a preberaniu zodpovednosti
 • Poznať vnútorné ľudské motivácie a vedieť s nimi pracovať
 • Mať projektový prístup a efektívne delegovať úlohy

 

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na [email protected].

Michal Šoltés Lektoruje

Michal je podnikateľ, psychológ, tréner komunikačných zručností a spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra. Už viac ako 5 rokov trénerom vo večernej škole. Jeho snom je zlepšiť svet a vzťahy medzi ľuďmi, a to pomocou autentickej, úprimnej a otvorenej komunikácie. Pomáha (najmä) vo firmách budovať na dôvere a demokracii postavenú firemnú kultúru.

Soňa Veselovská Lektoruje

Ing. arch. M.A. Soňa Veselovská je lektorka, architektka, dizajnérka. Verí v jedinečnosť a originalitu ľudí, a tiež že z ich vzájomného prepájania vie vzniknúť mágia, ktorá pomôže svetu rásť a rozvíjať sa. Aktívne preto rozvíja emočnú inteligenciu v tímoch a pomáha firmám s adaptáciou na zmeny za pomoci kreativity a kritického myslenia.

Zdieľať