Vyhľadať
Close this search box.

Sieťová akadémia – úvod do PC sietí

Praktický kurz oboznámi účastníčky nielen so základnými pojmami z oblasti počítačových sietí, ale umožní im tiež orientovať sa v princípoch ich fungovania a porozumieť protokolom využívaných na komunikáciu. Účastníčky sa naučia ako nakonfigurovať sieťové zariadenie (napr. domáci wifi router), aj ako navrhnúť, nakonfigurovať a spravovať domácu sieť.

Obsah:

1. Úvod do PC sietí – Zariadenia, typy topológií
2. Komunikácia v PC sieťach, OSI Model
3. Základná práca s Cisco Packet Tracer
4. Podsieťovanie
5. Nastavenie Wi-Fi smerovača
6. Bezpečnosť v PC sieťach, opakovanie OSI modelu na realnej komunikácií

 

Harmonogram:

8.10. utorok
10.10. štvrtok
15.10. utorok
17.10. štvrtok
22.10. utorok
24.10. štvrtok

Platba

Platba za kurz prebieha pomocou platobnej brány na konci registračného formulára.

 

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Kiku: [email protected].

 

Partner podujatia

 

Rastislav Petija Lektoruje

Ing. Rastislav Petija, PhD. je absolventom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Od roku 2015 sa venuje lektorovaniu širokej škály kurzov z oblasti informatiky. Od roku 2018 pôsobí ako Inštruktor tréner. Lektorovanie kurzov: CCNAv7 CCNP Enterprise Devnet Associate, CyberOps Associate, CCNA Security, pričom zo všetkých kurzov je zároveň držiteľom priemyselnej certifikačnej skúšky.

Zdieľať