Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Z mojich skúseností je základom dlhodobo spokojného a fungujúceho tímu vyvážená diverzita. IT sektor trpí už roky nerovnováhou, čo spôsobuje neoptimálne fungovanie. Nehovorím, že IT sektor nefunguje, skôr si myslím, že nevyužíva svoj potenciál naplno.

V IT tímoch u nás vo firme, v ktorých sa podarilo priniesť diverzitu cez lepšie vyváženie pohlaví, sa zvýšila ich schopnosť dodávať projekty na čas, v lepšej kvalite, ale čo vnímam ako najdôležitejšie je, že tieto tímy sú všeobecne spokojnejšie.

Teším sa, že v posledných rokoch sa zvyšuje pomer kandidátok z radov žien, a dúfam že tento trend bude aj naďalej pokračovať.