Vyhľadať
Close this search box.

Muži o ženách

Myslím si, že dôvodov, prečo potrebujeme ženy v IT, by sme našli mnoho. Z môjho pohľadu medzi najvýznamnejšie z nich patrí rozmanitosť názoru a rozmanitosť tímu.

Ženy prichádzajú s rozmanitými perspektívami a skúsenosťami, ktoré prispievajú napríklad aj k zlepšeniu vývoju produktov a služieb. Dôležitou je tiež rodová rovnosť, pretože považujem za správne a spravodlivé zabezpečiť, aby IT odvetvie bolo inkluzívne pre všetkých. Vedie to nielen k zlepšeniu kreativity, ale aj riešeniu problémov v tímoch.

Okrem vyššie spomenutých prínosov, by som k nim pridal aj komunikačné zručnosti. Rozmanité názory a rozličné štýly komunikácie prinášajú nové podnety a inšpiráciu vzájomne pre všetkých. Menia dynamiku tímu, a tým aj progres na produktoch, ktoré sú potom viac premyslené.

Pri riešení problémov majú ženy často tendenciu venovať sa komplexným problémom a riešiť ich z viacerých uhlov pohľadu súčasne. To pomáha pri dôležitých tímových rozhodnutiach. Ako ďalší prínos by som uviedol aj ich estetické cítenie. Ženy s ich pohľadom na dizajn môžu vytvoriť používateľsky príjemné a vizuálne príťažlivejšie rozhrania, čo zvyšuje atraktivitu pre zákazníkov.