background background

Všetko, čo ste chceli vedieť o IT na Slovensku,

ale báli ste sa opýtať

mnitor

AKÉ EXISTUJÚ IT PROFESIE

IT nie je synonymom len pre programovanie. V tejto oblasti sa môžete uplatniť na množstve iných pozícií. Nezabudnite, že IT zručnosti bude o pár rokov vyžadovať až 80% všetkých pracovných miest, nie len v oblasti IT.

ZOZNAM PROFESIÍ

triangle-down triangle-right

PROGRAMÁTORKA

DOKUMENTARISTKA

ANALYTIČKA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

NÁVRHÁRKA HARDVÉRU

TESTERKA

ANALYTIČKA KONZULTANTKA

IT ARCHITEKTKA

KONZULTANTKA IT

GRAFIČKA

WEBOVÁ DIZAJNÉRKA

MANAŽÉRKA SERVISNÝCH SLUŽIEB

WEBMASTERKA

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

IT MANAŽÉRKA

PROGRAMÁTORKA MULTIMÉDIÍ

HTML KÓDERKA

PROGRAMÁTORKA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

PROGRAMÁTORKA

Programmer

Programátorka má na starosti navrhovanie a vytváranie nového softwaru v programovacom jazyku, testuje software, vytvára dokumentáciu a stará sa o technickú podporu. Programátorka sa môže zameriavať napríklad na webové aplikácie, multimédiá a pod.

DOKUMENTARISTKA

Documentarist

Dokumentaristka mapuje, popisuje a vysvetľuje ovládanie a používanie akéhokoľvek programu. Ku požiadavkám na dokumentaristku patrí MS Office, precíznosť a vytrvalosť.

ANALYTIČKA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Analyst

Analytička projektuje, overuje a prevádzkuje počítačové systémy, ktoré spracúvajú a prenášajú informácie. Analyzuje a konzultuje požiadavky a podľa toho navrhuje vhodné informačné systémy. Zaistiťuje tiež prepojenie nového systému so systémami, ktoré už firma používa. Keďže pri riešení problémov musí spolupracovať s ostatnými členmi, je nevyhnutná tímová práca a schopnosť komunikovať. Maal by byť kreatívna a vynaliezavá, aby vedela vytvoriť čo najvhodnejší informačný systém.

NÁVRHÁRKA HARDVÉRU

Designer of hardware

Návrhárka hardvéru navrhuje telekomunikačné systémy, písanie vývojových dokumentov atď. TECHNIČKA HARDWARE-U má za úlohu konfiguráciu zariadení, inštaláciu softwarových vybavení a komunikuje so zákazníkmi.

TESTERKA

Tester

Testerka testuje či software funguje tak, ako by mal. Overovať, či boli splnené požiadavky klienta. Niektorí testeri a testerky sa venujú bezpečnosti systému, kde sa snažia zistiť do akej miery je systém bezpečný. Testerka má na starosti prípravu testovacích scenárov, testovanie a analýzu a spracovanie výsledkov.

ANALYTIČKA KONZULTANTKA

Analytic consultant

Analytička-konzultanta má za úlohu komunikáciu so zákazníkmi, zistiť, aké sú presne ich očakávania, aké ciele majú a čo chcú dosiahnuť. Z týchto informácii potom vytvára najvhodnejšiu stratégiu na realizáciu týchto plánov a zistenie náročnosti cieľov. Analytička musí byť zdatná v odbore, aby vedela vymyslieť najvhodnejšiu stratégiu. Konzultantka sa zaoberá projektami v oblastiach strategických zmien, implementácie rozsiahlých IT systémov a systémovej integrácie.

IT ARCHITEKTKA

IT Architect

Architektka IT systémov pripravuje návrhy, koncept a design systémov, zaoberá sa analytickou činnosťou a implementáciou výsledkov. Zodpovedá za koncept a design jednotlivých subsystémov, zúčasťňuje sa implementácií rozsiahlych systémov.

KONZULTANTKA IT

IT Consultant

Konzultantka je zodpovedná za prvý kontakt s klientom pri tvorbe alebo implementácii IT alebo IS. Konzultuje s ním a analyzuje jeho potreby.

GRAFIČKA

Grafic Designer

Grafička má za úlohu starať sa o výtvarné a kreatívne spracovanie návrhov. Vytvára interaktívne a multimediálne návrhy pre užívateľov web stránok alebo web aplikácii.

WEBOVÁ DIZAJNÉRKA

Web Designer

Webová dizajnérka navrhuje a vytvára webovú stránku. Rieši vzhľad a grafiku - design webových prezentácii a aplikácii ako sú napríklad e-shopy. Dizajnérka by mala disponovať vlastnosťami ako sú: kreativita, výtvarný cit a taktiež ovládať prácu v grafických editoroch (napr. Photoshope).

MANAŽÉRKA SERVISNÝCH SLUŽIEB

Service Manager

Má na starosti kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom. Vedenie tímu IT odborníkov a odborníčiek, ktorí vykonávajú špecifické požiadavky zákazníka na jednotlivých úrovniach podpory.

WEBMASTERKA

Webmaster

Webmasterka zodpovedá za údržbu webstránok a jej práca zahŕňa tvorbu a úpravu webových stránok, robí pravidelnú aktualizáciu, má na starosť, aby všetko fungovalo. Stránky však už priamo nevytvára, robí len malé úpravy v už navrhnutej šablóne. Webmasterka by mal disponovať základmi jazyka HTML, vedomosťami o programoch a celkovej práce na PC/MAC. Mala by vedieť komunikovať, byť zodpovedná a spoľahlivá.

PROJEKTOVÁ MANAŽÉRKA

Projekt Manager

Projektová manažérka je šéfkou konkrétneho projektu. Koordinuje zamestnancov a prideľuje im prácu. Sleduje termíny, plnenie cieľov a často je zodpovedná aj za rozpočet projektu. Zodpovedá za dodanie celého projektu od začiatku až po koniec.

IT MANAŽÉRKA

IT Manager

IT manažérka má pod palcom informačný systém celej firmy od plánovania až po jeho správne fungovanie. To znamená, že sa musí vyznať v IT sfére, aby vedela zariadiť správne fungovanie informačných systémov. Mala by vedieť viesť svojich pracovníkov k dosiahnutiu cieľov organizácie a motivovať ich.

PROGRAMÁTORKA MULTIMÉDIÍ

MULTIMEDIA PROGRAMMER

Programátorka multimédií (videoklipy, filmy, hry atď.) zabezpečuje ich vznik a správne fungovanie. Získava filmové a zvukové výstupy od filmárov a zakomponováva ich do svojho programu.

HTML KÓDERKA

HTML Coder

Prevádza návrh webových designérov do HTML kódu tak, aby vytvorené stránky boli platné a prístupné. Je potrebné, aby ovládala prácu s XHTML a CSS, základy PHP, JavaScript a pod.

PROGRAMÁTORKA WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ

WEB APPLICATIONS PROGRAMMER

Do webových aplikácii môžeme zahŕňať napríklad e-shopy, diskusné fóra, e-learningové aplikácie či rôzne systémy na aktualizáciu webových prezentácií. Programátorka má za úlohu vytvárať šablóny jednotlivých internetových stránok podľa návrhu webových designérov a dizajnérok, vytvára a prispôsobuje webové aplikácie. Mala ovládať prácu s XHTML, SCC PHP, JavaScript, Java a ďalšie, a tiež chuť sa neustále vzdelávať a pracovať v tíme.

triangular-left
triangular-right

KDE SA DÁ NA SLOVENSKU ŠTUDOVAŤ IT

Informatiku je možné na Slovensku študovať na viacerých univerzitách, informácie o daných školách doplníme priebežne.

logo

BRATISLAVA

triangle-down triangle-right

KOŠICE

triangle-down triangle-right

ŽILINA

triangle-down triangle-right

TRNAVA

triangle-down triangle-right

BANSKÁ BYSTRICA

triangle-down triangle-right

PREŠOV

triangle-down triangle-right

NITRA

triangle-down triangle-right

RUŽOMBEROK

triangle-down triangle-right

KOMÁRNO

triangle-down triangle-right

Ste rodič a chcete podporiť svoju dcéru na ceste do sveta IT?

Ako na to?

KTO SÚ INŠPIRATÍVNE ŽENY V IT

Informatika patrí kreatívnym ženám, grafičkám, analytičkám, či testerkám. Dievčatá a ženy sú v informatike vítané a žiadané! Je však potrebné, aby tie, ktoré zvažujú štúdium informatiky mali dostatok informácií o tomto odbore a hlavne poznali ženy, ktoré sa IT venujú naplno. Aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu!

icon