Skip to content

Všetko pre učiteľov a učiteľky

Čo je naším cieľom

Poskytujeme pedagógom príležitosti rásť a pomáhame im pri vyučovaní. V našej ponuke máme: 

  • špecializované IT webináre pre učiteľov, ukážkové hodiny o IT profesiách, 
  • projekt Priateľské triedy – triedy, kde sa dobre cítia aj dievčatá aj chlapci. 
Projekty pre učiteľov a učiteľky

19 - 99 rokov

Dlhodobejšie kurzy, ktorých cieľom je viesť k prvej aktívnej spolupráci s Aj Ty v IT, prvé skúsenosti s dlhodobejšími systematickými aktivitami. Typický znak: „kreativita“

· Zábavné programovanie s code.org

· Začíname s micro:bitom

· Scratch pre pokročilých

Cieľom projektu bolo vyškoliť desiatky učiteľov na celom Slovensku, ktorí následne viedli skupiny dievčat ku kreatívnemu programovaniu počas 10 výukových hodín na základných a stredných školách či IT kluboch.

Pre viec informácií: akademiaprogramovania.sk

Tutoriály aj pre vaše žiačky

Ako kódiť doma
1/3 Videá
1
Zoznámte sa s micro:bitom
Zoznámte sa s micro:bitom
2
Programovacie prostredie editora MakeCode
Programovacie prostredie editora MakeCode
3
Tri kroky k cieľu
Tri kroky k cieľu

Máte otázky?

Vašu cieľovú skupinu
zastrešuje naša Barbora

0944 246 450

Lektorujte s nami!

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí nám pomôžu viesť workshopy pre dievčatá a ženy z celého Slovenska a podnietiť v nich záujem o svet IT.