arrow

Základy SQL


girl

22.09.2020

17:00

Krátkodobý kurz

Dospelé ženy


Máte množstvo dát a databáz, no neviete, čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka!

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívnym spôsobom vyhľadávať dáta z SQL Server a to nielen za účelom reportu. Účastníčky sa na ňom naučia najzákladnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérií a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

 

Zaregistruj sa cez tento formulár

 

Kedy: v utorok 22. septembra 2020 a vo štvrtok 24. septembra 2020, vždy v čase 17:00 – 19:00 hod.
Kde: Workshop bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie budú registrovaným účastníčkam zaslané mailom.
Kapacita: 15 účastníčok
Cena: 5,- eur
Čo je potrebné: počítač, stabilné internetové pripojenie, softwér SQL Express 2014 (pokyny k inštalácii budú zaslané registrovaným účastníčkam)

 

Obsah kurzu:

1. Úvod do databáz

2. Práca s jednou tabuľkou

  • vytvorenie tabuľky (create)
  • výpis všetkých záznamov (select)
  • výpis všetkých záznamov spĺňajúcich nejakú podmienku (where)
  •  agregácie (count, distinct, min, max, avg, group by, having)
  • manipulácie s dátami tabuľky (insert, update, delete)
  • primárny kľúč a ďalšie integritné obmedzenia (primary key, not nul, unique, check)

3. Príklady na precvičenie + analýza riešenia


Lektorka:

Zuzana Gavalierová je absolventka UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. Má 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT analýzy dát, reportingu a vývoja v T-SQL.

 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Lenku na: kohutova@ajtyvit.sk.