arrow

Začíname s microbitom


girl

25.09.2019

16:00

Dlhodobý kurz

Najmladšie


Mini počítač, do ktorého sa nedá nezaľúbiť

☑ Čo sa bude diať?
Povieme si, čo je to micro:bit a čo všetko tento malý šikovný počítať dokáže. Nebudeme len programovať, ale hlavne vytvárať fyzické predmety, v ktorých bude vložený micro:bit (napríklad zvieratko, svietiaci objekt a pod.) . Tým účastníčky okrem programovania tiež pochopia princípy informatiky v kontexte a naučia sa rozmýšľať kreatívne a inovatívne. Budeme používať micro:bitovú dosku a MakeCode programovacie prostredie a veľa veľa micro:bit love, lebo týmto malým počítačom a ich schopnostiam naozaj nejde odolať!


Pre koho?

Pre všetky zvedavé a tvorivé dievčatá od 10 do 12 rokov, predchádzajúca skúsenosť s programovaním nie je potrebná. Základy práce s počítačom (práca s myšou a s klávesnicou, vyhľadávanie na internete) vítané.


☑ 
Kedy?
Od 25.9. do 11.12, desať tematicky na seba nadväzujúcich stretnutí každú stredu od 16:00 do 18:00 hod. (25.9./2.10./16.10./23.10./6.11./13.11./20.11./27.11./4.12./11.12)


  Kde?
V priestoroch spoločnosti Accenture na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava

  Kto vás bude učiť?

 

 

 

 

 

 

Vašou lektorkou bude Data scientistka/ inžinierka v spoločnosti Profesia Naďa Jankovičová. Celé štúdium aplikovanej matematiky absolvovala vo Veľkej Británii. Pred pol rokom sa vrátila späť na Slovensko, kde sa rozhodla okrem full-time zamestnania venovať qj lektorovaniu pre Aj Ty v It. Nadina babka Anna bola jednou z prvých učiteľov, ktorí v Československu vyučovali programovanie, a Naďu to láka tiež. Aj keď sa programovať začala učiť ako 10-ročná na osemročnom gymnáziu, vtedy vôbec nechápala aký mal kód súvis s realitou. Bavilo ju to, ale nevidela v tom zmysel. Presne tento praktický a doslova “uchopiteľný” kurz by sa jej vtedy bol zišiel a preto sa rozhodla ho teraz ponúknuť vám.

REGISTRÁCIA  NA WORKSHOP


☑ 
Kontakt
V prípade akýchkoľvek zvedavých otázok kontaktujte Zuzku na [email protected].

Partneri:

Krúžok Začíname s microbitom je súčasťou projektu Akadémia programovania, ktorú Aj Ty v IT realizuje vďaka podpore spoločností:

              

Kurz nám pomáha organizovať tiež portál