arrow

Workshop SQL v Košiciach


girl

21.03.2020

9:00

Workshop

Dospelé ženy


Množstvo dát či databáz a čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka. Workshop v Košiciach!

POZOR: Podujatie bolo odložené na neurčito vzhľadom na opatrenia kvôli Coronavírusu.

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívným spôsobom dohľadávať dáta z SQL Server nielen za účelom reportu. Účastníčky sa v ňom naučia najhlavnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérii a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

✅KedyODLOŽENÉ NA NEURČITO
✅Kde – Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, Košice
✅Cena – 10 eur
✅Maximálna kapacita –   15 účastníčiek
✅Čo je potrebné – vlastný notebook

REGISTRÁCIA NA WORKSHOP

OBSAH WORKSHOPU

1. Úvod do databáz

2. Práca s jednou tabuľkou

 • vytvorenie tabuľky (create)
 • výpis všetkých záznamov (select)
 • výpis všetkých záznamov splnajúcich nejakú podmienku (where)
 •  gregácie (count, distinct, min, max, avg, group by, having)
 • vnorené dopyty
 • manipulácie s dátami tabuľky (insert, update, delete)
 • primárny kľúč a ďalšie integritné obmedzenia (primary key, not nul, unique, check)

3. Príklady na precvičenie

4. Práca s viacerými tabuľkami

 • spojenie dvoch tabuliek (join, left outer join, right outer join, full outer join)
 • cudzí kľúč (references, foreign key)
 • modifkácia štruktúry tabuľky (alter table, alter column, add column)
 • množinové operácie (union, union all, intersect, except)

5. Príklady na precvičenie

6. Ako postupovať pri konštrukcii dopytu

7. Praktické cvičenia

Lektorka

Zuzana Gavalierová

Zuzana Gavalierová, absolventka UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT analýza dát, reporting a vývoj v T-SQL.