arrow

Workshop SQL v Košiciach


girl

02.03.2019

13:00

Workshop

Dospelé ženy


Množstvo dát či databáz a čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka. Workshop v Košiciach!

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívným spôsobom dohľadávať dáta z SQL Server nielen za účelom reportu. Účastníčky sa v ňom naučia najhlavnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérii a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

✅Kedy – 2.marca 2019, 13:00-17:00

✅Kde – Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, Košice, miestnosť 003 hlavnej budovy na prízemí.

✅Cena – 15 eur

✅Maximálna kapacita –   15 účastníčiek

⏰Prihláste sa na kurz TU.

✅Lektorka – Zuzana Gavalierová

Zuzana Gavalierová, absolventka UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT analýza dát, reporting a vývoj v T-SQL.

✅Čo sa na workshope naučíte?

1. Úvod do databáz

2. Práca s jednou tabuľkou

 • vytvorenie tabuľky (create)
 • výpis všetkých záznamov (select)
 • výpis všetkých záznamov splnajúcich nejakú podmienku (where)
 •  gregácie (count, distinct, min, max, avg, group by, having)
 • vnorené dopyty
 • manipulácie s dátami tabuľky (insert, update, delete)
 • primárny kľúč a ďalšie integritné obmedzenia (primary key, not nul, unique, check)

3. Príklady na precvičenie

4. Práca s viacerými tabuľkami

 • spojenie dvoch tabuliek (join, left outer join, right outer join, full outer join)
 • cudzí kľúč (references, foreign key)
 • modifkácia štruktúry tabuľky (alter table, alter column, add column)
 • množinové operácie (union, union all, intersect, except)

5. Príklady na precvičenie

6. Ako postupovať pri konštrukcii dopytu

7. Praktické cvičenia

⏰Prihláste sa na kurz TU.