arrow

Workshop SQL pre pokročilé v Košiciach


girl

09.11.2019

9:00

Workshop

Dospelé ženy


Množstvo dát či databáz a čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka. Workshop v Košiciach!

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívným spôsobom dohľadávať dáta z SQL Server nielen za účelom reportu. Účastníčky sa v ňom naučia najhlavnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérii a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

Prihláste sa cez tento formulár.

✅Kedy – 9. novembra 2019, 9:00-12:00

✅Kde – Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 5, Košice

✅Cena – 15 eur

✅Maximálna kapacita –   15 účastníčiek

⏰Prihláste sa na kurz cez tento formulár.

✅Lektorka – Zuzana Gavalierová

Zuzana Gavalierová, absolventka UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT analýza dát, reporting a vývoj v T-SQL.

✅Čo sa na workshope naučíte?

1. základné príkazy s tabuľkami (create, select, insert, update, delete, where, count, distinct,
group by) – pripomenutie si základných príkazov
2. práca s viacerými tabuľkami
a) spojenie dvoch tabuliek (join, left outer join, right outer join, full outer join)
b) cudzí kľúč (references, foreign key)
c) modifkácia štruktúry tabuľky (alter table, alter column, add column)
d) množinové operácie (union, union all, intersect, except)
3. príklady na precvičenie
4. Ako postupovať pri konštrukcii dopytu
5. Pohľady (create view, drop view)
6. praktické cvičenia

Vrátenie platby:
V prípade, že sa účastníčka odhlási z workshopu menej ako 3 dni pred jeho konaním, platbu nevraciame.