arrow

Workshop projektového manažmentu – Košice


girl

20.05.2019

17:00

Workshop

Dospelé ženy


Troj-denný, kvalitný, praktický a hlavne cenovo prístupný workshop v Košiciach!

Aj vy máte veľký rešpekt pred projektovým manmažmentom? 

Hľadáte nástroje, ktoré vám pomôžu riadiť projekty s prehľadom?

Máme pre vás trojdenný, kvalitný, praktický a hlavne cenovo prístupný workshop.

O čo ide?

Projektový management je spôsob riadenia a realizácie zložitých, spravidla jednorázových akcií, ktoré je potrebné uskutočniť tak, aby sa dosiahli stanovené ciele.

Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom prípadovej štúdie vytvorenia mobilnej aplikácie predstaviť účastníčkam rôzne prístupy riadenia projektov ako sú napríklad Agile – Scrum alebo štandardy podľa metodiky PMI. Obsahom kurzu bude aj vysvetlenie významu mäkkých zručností v oblasti projektového manažmentu.

Obsah kurzu:

  • Úvod do agilných metodík a Scrum
  • Roly a rozdelenie úloh v Scrume
  • Plánovanie v agilnom prostredí
  • Monitorovanie Scrum projektov
  • Scrum a riadenie veľkých projektov
  • Riadenie distribuovaných tímov
  • Tranzícia z tradičného riadenia na Scrum
  • Manažment projektu
  • Procesy manažmentu projektu
  • Oblasti znalostí projektového manažmentu

Vskratke – Ideálna príležitosť naučiť sa teoreticky a zároveň priamo v “cvičnej” praxi riadiť projekt na jednotku!

✅Kedy: Kurz prebieha tri dni, je potrebné sa zúčastniť všetkých troch dní 

20, 22 a 23.5.2019, vždy od 17:00-20:00

✅Kde:  T-Systems, Žriedlová 11, Košice

✅Cena: 15 eur (info o platbe posielme po zaregistrovaní)

✅Registrácia TU.

✅Lektor:

Radovan Šalitroš

Projektový manažér v spoločnosti T-Systems a líder organizácie IPMA Young Crew Slovakia. Je absolventom Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Svoje vzdelanie si rozšíril štúdiom MBA programu, ktorý organizovala University of St. Francis Chicago. Profesnú kariéru začínal ako IT konzultant pre jeden z najväčších bankových domov na Slovensku a v Českej republike. Momentálne sa venuje rozvoju organizácie IPMA Young Crew Slovakia, ktorá zastrešuje niekoľko aktivít ako sú vzdelávanie študentov Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ako aj Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vytváranie partnerstiev s organizáciami venujúcim sa vzdelávaniu ako aj podpore komunít. Jednou z aktivít ktorej sa aktívne venuje je zdieľanie skúseností pomocou platformy Projekty 21.storočia a organizovaním seminárov a workshopov na tému projektového manažmentu, oblasti soft skills a komunikácie. Je členom Management Boardu SPPR (spoločnosti pre projektové riadenie), kde zodpovedá za región Východného Slovenska. Je spoluautorom aplikácie EFFY, ktorá sa zameriava na zlepšovanie finančnej gramotnosti detí a mládeže.