Skip to content

Women UX Academy 9

Kurz je určený pre záujemkyne o UX (User Experience), spôsoby ideovania a prototypovania produktov, best practices pri návrhu ale aj testovanie a aplikácie, ktoré s tým pomôžu.

22.03.2022 - 19.04.2022

17:00 - 19:30

Online Event
Women UX Academy 9

Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky bez predošlých skúseností. UX je oblasť dizajnu, ktorá sa zaoberá pocitmi a zážitkami človeka pri interakcii so systémom, či už ide o webovú stránku, aplikáciu alebo softvér.

Informácie o kurze:

 • Súčasťou kurzu sú aj domáce úlohy a skupinová práca (aj na domácich úlohách). Účastníčky preto musia počítať s aj približne 3 hodinami týždenne na vypracovávanie úloh mimo samotných lekcií.
 • Lekcie prebiehajú striedavo tak, že jedna lekcia je teória a úlohy (trvanie lekcie je 2,5 hod.) a nasledujúca lekcia je review a pomoc pri riešení úloh (trvanie lekcie je 1-2 hod.)
 • Komunikácia medzi účastníčkami a s lektorom prebieha cez nástroj Discord.

Obsah kurzu:

 1. Úvod do pojmov (UX, UI, DT a pod.)
  Predstavenie si základných pojmov a ich rozdielov. Napríklad User eXperience, User Interface či Design Thinking.
 2. Čo je to usability (použiteľnosť) a ako s ňou pracovať
  V tejto kapitole si predstavíme 5 základných atribútov použiteľnosti (naučiteľnosť, efektívnosť, zapamätateľnosť, chyby, uspokojenie) a zopát jednoduchých pravidiel, ako ju dosiahnuť.
 3. Best practices a patterny
  Kapitola sa venuje predstaveniu postupov, knižníc a nástrojov, ktoré sú odladené a uľahčia vám začať s dizajnom. Pozrieme sa na veľké design systémy ako Google Material Design, IBM Carbon, ale aj na zbierky patternov
 4. Používateľský výskum a tvorba cieľových skupín
  Základy používeteľského výskumu. Príprava rozhovorov a scenárov pre analýzu používeteľského správania a ich očakávaní. Rozdelenie používateľov do persón a cieľových skupín.
  Praktické úlohy:
  – Príprava rozhovorov
  – Tvorba persóny
  – Triedenie zákazníkov do cieľových skupín
 5. Tvorba používateľských ciest a ich testovanie
  Návrh ideálnych používeteľských ciest pre vybrané riešenia. Povieme si aj o návrhu testovacích scenárov pre otestovanie nami navrhnutých používateľských ciest.
  Praktické úlohy:
  – Návrh používateľskej cesty pre vybrané riešenie
  – Návrh testovacieho scenáru
  – Testovanie so zákazníkom
 6. Analýza existujúcich riešení
  Rozbor existujúcich webových stránok z pohľadu analytík (Google Analytics) a iných nástrojov, ktoré nám môžu ako pomôcť, tak aj zatieniť hľadané informácie, ak si nedáme pozor (HotJar, Fullstory a pod.).
  V praktickej časti si zanalyzujeme existujúcu stránku klienta.
 7. Informačná architektúra
  V tejto kapitole si predstavíme základné pojmy a procesy využívané v návrhu informačnej architektúre. Pozrieme sa na existujúce príklady a skúsime si navrhnúť novú navigáciu pomocou card-sortingu. Okrem toho si skúsime aj napísať obsah pre webovú stránku v rôznych formách.
 8. Prototypovanie a dizajn
  Táto časť je zameraná na praktickú prípravu tzv. low fidelity prototypov, teda rukou kreslených obrazoviek a ich použitie na simuláciu funkčnej aplikácie. V časti venujúcej sa dizajnu si povieme niečo o základoch fungovania farieb a tvarov na človeka spolu s praktickými ukážkami.
 9. Nástroje pre prácu s dizajnom (Balsamiq, Figma)
  V poslednej kapitole si ukážeme niekoľko nástrojov, ktoré sú bežne využívané pri návrhoch rozhraní. Začneme aplikáciou pre tvorbu wireframes – Balsamiq Mockups. Ďalej sa pozrieme na vektorové nástroje pre kreslenie vizuálov Sketch a Figma. V poslednom menovanom si vyskúšame aj navrhnúť vizuál pre náš projekt pomocou knižníc komponentov. Na záver si pozrieme a vyskúšame nástroje na tvorbu interaktívnych prototypov a získavanie spätnej väzby InVision a Marvel.

Čo je potrebné mať na kurz?

Počítač, stabilné internetové pripojenie

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Veroniku Pizano: [email protected]

Martin Puškáč

Martin Puškáč pracuje ako digital designer (UX/UI) viac ako 10 rokov. Ako konzultant pôsobí v spoločnosti IceBear, kde pomáha rôznym, aj medzinárodným, projektom v oblasti poisťovníctva, investovania a bankovníctva zlepšiť UX. Venuje sa aj metóde pre návrh inovatívnych riešení nazývanej Design Thinking a túto metódu školí aj svojich klientov a kolegov.

 

99 €

Kapacita

16 účastníčok

Dni

utorky a piatky

Zdieľať

Partneri podujatia

Súťaž je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Accenture.