quotes
“Vďaka Women tester academy sa moja túžba pracovať v IT sektore stáva skutočnosťou,” Zuzana, absolventka WTA.
arrow

Women Tester Academy 8


girl

19.10.2020

17:00

Dlhodobý kurz

Dospelé ženy


Ôsmy ročník obľúbenej Women Tester Academy je tu a je online!

Women Tester Academy (WTA) je určená pre ženy, ktoré majú záujem vstúpiť do sveta IT cez softvérový testing. Cieľom kurzu je pripraviť účastníčky na softvérové testovanie aplikácií a väčších funkčných celkov. Súčasťou kurzu je záverečný test, na základe ktorého získa úspešná účastníčka certifikát Aj Ty v IT.

 

Registrujte sa cez tento formulár

 

Kedy: od 19. októbra každý pondelok a stredu od 17:00 do 20:00 hod., celkovo 16 stretnutí
Kde: online cez Zoom
Kapacita: 15 účastníčok
Cena: 349 eur
Termín na registrácie: do 9. októbra 2020 Následne prebehne výber účastníčok, zaregistrovaným najneskôr 12. októbra 2020 oznámime, či boli vybraté na kurz alebo nie.

Výber účastníčok: Keďže sa nám na Aj Ty v IT akadémie zvykne hlásiť dva až trikrát viac uchádzačiek, ako je kapacita kurzu, lektor a projektová manažérka  z prihlásených uchádzačiek vyberajú tie, ktoré sa kurzu zúčastnia.  Rozhodujúcim kritériom pri výbere je motivácia, pre ktorú sa chce uchádzačka zúčastniť akadémie a to, ako plánuje zúžitkovať nadobudnuté znalosti. Odporúčame preto venovať zvýšenú pozornosť pri vyplňovaní registrácie práve týmto častiam. Všetkým vybratým účastníčkam sa ozveme najneskôr 12. októbra 2020.

Čo kurz zahŕňa?

 • 16 lekcií v trvaní 3 hodiny počas 8 týždňov (lekcie 2x týždenne), celkovo 48 hodín 
 • Súčasťou kurzu je certifikácia.
 • Súčasťou kurzu je aj kariérny workshop, ktorý účastníčkam pomôže v tom, aby si ľahšie našli uplatnenie v rámci IT odvetvia alebo postúpili v rámci nového zamestnania v nadväznosti na absolvovanie kurzu. Workshop bude 24. alebo 25. októbra.
 • Súčasťou kurzu je aj skupinové poradenstvo k životopisom a pohovorom.

Čo potrebuje účastníčka kurzu:

 • vlastný notebook a ideálne aj externý monitor,
 • efektívnu znalosť angličtiny (min. pasívne na urovní čitania textu),
 • stabilné internetové pripojenie,
 • dostatok času (na individuálnu prípravu na lekciu sú potrebné aspoň 2 hodiny času, ideálne aj viac).

Čo bude účastníčka na konci kurzu vedieť:

 • základy testovania
 • exploratory testing
 • Session Based Testing
 • znalosti techník tvorby testov (white/ black box na urovni ISTQB Foundation Level)
 • nástroje na testovanie, manažment testovania a reporting (jira)
 • SQL – schopnosť písať jednoduchšie selecty a insert
 • základy API testovania

 

Lektori:

Marek Majerník sa oblasti testovania venuje od začiatku, kedy som nastúpil do pracovného pomeru. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu (oblasť bankovníctva), ale v danej oblasti nenašiel v roku 1998 žiadne uplatnenie a začal sa venovať testovaniu softvéru. Často je jeho práca aj jeho koníček. Vo svojom voľnom čase sa venuje svojej rodine, čítaniu kníh a ISTQB.
Jeho špecializácia je implementácia metodiky testovania (vrátane nástrojov na automatizáciu), navrhovanie testovacích prípadov a test manažment. Od školského roku 2019/2020 vyučuje predmet Testovanie softvéru na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.
LinkedIn profil

Matej Kukučka sa k testingu dostal náhodou, vyplynulo to zo situácie v práci a odvtedy už ubehlo takmer 15 rokov a testing ho stále baví. Prešiel si viacerými pozíciami, ale najviac ho láka práca s ľuďmi, či už s koncovými zákazníkmi ako UAT koordinátor, alebo s kolegami, ako test lead. V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia SW testingu v spoločnosti SANAE a kompetenčný líder za testing v rámci slovenskej pobočky Artin.
LinkedIn profil

 

 

Daniel Poľan LinkedIn profil

Daniel Kráľ má viac ako 15-ročné skúsenosti na mnohých veľkých projektoch na Slovensku a v zahraničí v oblasti test mananžmentu a technicky orientovaného testovania SW so zameraním na testovanie webových služieb, automatizáciu testov a záťažové testovanie. Absolvované projekty patria do portfólia mnohých významných zákazníkov z oblasti telekomunikácií, bánk, štátnej správy a veľkých nadnárodných spoločností.
LinkedIn profil

 

V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Veroniku Pizano: pizano@ajtyvit.sk.
 

Tento kurz je organizovaný vďaka podpore spoločnosti Accenture.