Skip to content

Aj Ty v IT

Women SQL Academy 12

WSQLA je kurz vhodný aj pre začiatočníčky, ktoré sa chcú naučiť SQL databázový jazyk a porozumieť mu do väčšej hĺbky.

17.01.2022 - 03.02.2022

17:00 - 20:00

Online Event

✓  Čo sa naučíte?

SQL je nielen najpoužívanejším jazykom na prácu s databázami, ale patrí tiež k najžiadanejším IT zručnostiam na trhu práce. Kurz sa zameriava na praktickú prácu s databázami. Oboznámi účastníčky so súčasným svetom rôznych databázových programov a dátových štruktúr. Následne sa účastníčky naučia na praktických príkladoch, ako pracovať, spájať a analyzovať dáta v databázach pomocou SQL jazyka. Zameria sa na základy SQL jazyka – získavanie, vkladanie a aktualizáciu dát, ale aj analytické dotazy alebo praktické príkazy na uľahčenie práce. Kurz je ukončený certifikáciou.

✓  Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre úplné začiatočníčky, ale aj pre účastníčky, ktoré už absolvovali Základy SQL.

✓  Obsah kurzu

  1. Lekcia  definícia SQL, čo sú databázové systémy, dátové typy, vytváranie tabuľky, SQL dotaz a jeho štruktúra, triedenie výsledkov, DISTINCT, WHERE podmienky, princípy AND a OR, selecty, LIKE, negácia.
  2. lekcia – príkazy CREATE – vytváranie, DROP – mazanie, ALTER – úprava, získavanie dát z viacerých tabuliek, spájanie tabuliek – JOIN, skalárne a aritmetické funckie, práca s NULL hodnotami, výpočty a stým súvisiace funkcie, UPPER a LOWER funkcie, SUBSRT funkcia, CONCAT funkcia.
  3. lekcia – dátumy a časové funkcie a formáty, stĺpcové funkcie, agregovanie, kombinovanie výsledkov.
  4. lekcia – Window funkcie/OLAP funkcie, vonerené dotazy.
  5. lekcia – spravovanie dát, obmedzenia a vynútenia, databázová transkacia, atomicita, konzistencia a zamykanie a logovanie, izolácia, durabilita, autocommit off, deadlock, explain path, trigger.
  6. lekcia – opakovanie a certifikácia.

Čo je potrebné mať na kurz?

  • počítač,
  • stabilné internetové pripojenie,
  • dostatok času – okrem absolvovania lekcií aj približne ďalšie 3 hodiny týždenne na nácvik a plnenie úloh.

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Veroniku Pizano: [email protected]

Marián Goryl

Je certifikovaný databázový administrátor, analytik a developer špecializujúci sa na DB2 databázu – od roku 1999 pracujúci na distribuovaných aj host systémoch.

 

99 €

Kapacita

18 účastníčok

Dni

Pondelky a štvrtky

Zdieľať

Partneri podujatia