arrow

Women IT Academy 2


girl

12.04.2021

17:00

Dlhodobý kurz

Dospelé ženy


Zvládnite základy programovania a vstúpte do sveta IT!

Kurz naučí účastníčky pozerať sa na svet okolo tak, ako ho vidia programátori a programátorky a je zameraný na programovanie v Pythone – v jednom z najpopulárnejších moderných programovacích jazykov. Po jeho skončení budú účastníčky vedieť, čo sú to knižnice, dátové typy, premenné, cykly, podmienky, vetvenia a budú ich vedieť používať a vytvárať aj vlastné funkcie.

Zaregistrujte sa cez tento formulár.

 

Kedy: od 12. apríla do 10. mája vždy pondelok a štvrtok od 17:00 do 20:00 hod.
Forma: online kurz cez aplikáciu Zoom
Kapacita: 12 účastníčok
Cena: 199 eur
Čo je potrebné na kurz: stabilné internetové pripojenie, základná znalosť angličtiny, dostatok času (na individuálnu prípravu na hodinu sú potrebné aspoň 4 hodiny času týždenne)

Obsah kurzu:

  1. Algoritmy, programovanie, programovacie jazyky, programátorské myslenie
  2. Zoznámenie s Pythonom – príkazy, dátové typy, premenné, interaktívny režim, programátorské chyby, .py súbory
  3. Vstup, výstup, reťazce, matematické operácie, moduly v Pythone
  4. Booleovské výrazy a podmienky
  5. Vlastné funkcie, dekompozícia problémov
  6. Cykly (while a for)
  7. Zoznamy
  8. Práca so súbormi

Charakteristika absolventky:

Absolventka ovláda základné programátorské koncepty implementované v jazyku Python – dátové typy (číselné typy int/float, logické typy, reťazce a zoznamy), premenné, cykly, podmienky, vetvenia, funkcie (s parametrami aj bez parametrov), prácu so základnými modulmi a prácu s textovým súborom. Vie vytvárať vlastné jednoduché programy riešiace zadaný problém a je pripravená pokračovať v nadstavbových programátorských kurzoch rôzneho zamerania.

Lektorka

Zuzana Tkáčová pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popritom si robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom NanoYou (Nanotechnology for Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špecializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Momentálne pôsobí na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. Stala sa Učiteľkou Slovenska za rok 2018.

Tento kurz je organizovaný vďaka podpore spoločností Accenture a Avast.