arrow

Vizualizácia dát pomocou Tableau


girl

21.03.2019

15:00

Workshop

Stredoškoláčky


Martinčanky, pozor! Opäť prichádzame za vami s MEGA workshopom!

Aj Ty sa zvykneš preľaknúť pri pohľade na množstvo čísel, dát či percent pokope?

Nesmúť! Máme pre Teba riešenie!

Príď na náš workshop a nauč sa pretvoriť surové čísla na jednoduché a hlavne zrozumiteľné vizualizácie! Sme presvedčení o tom, že Tableau ponúka jeden z najlepších spôsobov, ako rozprávať príbeh plný dát. Všetko odrazu dáva zmysel.

Tab­leau Pub­lic je jeden z naj­po­pu­lár­nejších vi­zu­ali­začných ná­strojov, ktorý vytvára naj­rôz­nej­šie schémy, grafy a ďal­šie gra­fiky. Jedná sa o úplne bez­platný ná­stroj a grafy, ktoré po­mo­cou neho vy­tvo­ríš, mô­žeš ľahko vlo­žiť do ľu­bo­voľ­nej we­bo­vej stránky či prezentácie.

Galériu vizuálizácií vytvorených pomocou Tableau si pre inšpiráciu pozri tu.

✅Čo sa bude na našom workshope diať?

  • vysvetlíme si základné princípy vizualizácie dát
  • zoznámime sa s nástrojom Tableau
  • ukážeme si, ako vytvoriť dashboard (prehľadový panel) pomocou nástroja Tableau

✅Kedy a kde?

21.3.2019 od 15:00 – 17:00 v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK, Malá Hora 10701/4A, Martin

✅Kto Ťa bude učiť?

Marcový workshop Aj Ty v IT Coding Clubu v Martine nám pomáha realizovať Ústav mediamatiky, FSEV UK a vedie ho RNDr. Eva Capková, PhD.

Evka pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje vizualizácii dát/ informácií/ znalostí a vyučuje predmety, ktoré nie sú vo všeobecnosti obľúbené, (napr. Štatistické metódy), spôsobom, ktorý vie zaujať aj zarytého odporcu matematiky. 🙂

✅Čo je potrebné si priniesť

Na Aj Ty v IT Coding Club je potrebné si priniesť vlastný notebook s nainštalovanou free trial verziou TABEAU

✅Pre koho je kurz určený?

Kurz je pre všetky zvedavé stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, ktoré láka magický svet IT.


Google pomáha stredoškoláčkam objavovať TECH svet.

Aj Ty v  IT Coding Cluby sa realizujú za podpory grantu od Google.org.

Aj Ty v IT Coding Club v Martine má každý mesiac jednu nosnú tému. Aj Ty v IT Coding Cluby sú určené výlučne pre stredoškoláčky/osemročáčky, slečny vo veku 15- 19 rokov. Za úspešné absolvovanie Aj Ty v IT Coding Clubu v Martine sa považuje účasť na všetkých workshopoch v danom mesiaci. Vzhľadom k tomu, že nosné témy Aj Ty v IT Coding Clubu v Martine sú každý mesiac iné, v prípade záujmu je možné absolvovať Aj Ty v IT Coding Club viac krát.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek zvedavých otázok kontaktuj Bobu na dancova@ajtyvit.sk

Čo teraz?

Zaujala Ťa téma marcového Aj Ty v IT Coding Clubu v Martine? Zaregistruj sa ešte dnes!