Skip to content

Blog

Vizualizácia dát pomocou nástroja Tableau

Aj Ty sa zvykneš preľaknúť pri pohľade na množstvo čísel, dát či percent pokope? Nesmúť! Máme pre Teba riešenie!

10.11.2021

16:00 - 19:00

Online Event

Príď na náš workshop a nauč sa pretvoriť surové čísla na jednoduché a hlavne zrozumiteľné vizualizácie! Sme presvedčení o tom, že Tableau ponúka jeden z najlepších spôsobov, ako rozprávať príbeh plný dát. Všetko odrazu dáva zmysel.

Tab­leau je jeden z naj­po­pu­lár­nejších vi­zu­ali­začných ná­strojov, ktorý vytvára naj­rôz­nej­šie grafy, schémy, dashboardy, pomocou ktorých lepšie rozumieme dátam.  Ide o komerčný ná­stroj, ktorý je však pre študentov na celom svete zadarmo a grafy, ktoré v ňom vy­tvo­ríš, mô­žeš ľahko vlo­žiť do ľu­bo­voľ­nej we­bo­vej stránky či prezentácie. Galériu vizualizácií vytvorených pomocou Tableau si pre inšpiráciu pozri tu.

 

✓  Čo sa naučíte?

  • vysvetlíme si základné princípy vizualizácie dát
  • zoznámime sa s nástrojom Tableau
  • ukážeme si, ako vytvoriť dashboard (prehľadový panel) pomocou nástroja Tableau.

 

✓ Čo je potrebné si priniesť?
Bude potrebné si nainštalovať free trial verziu TABLEAU

 

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Lenku:  [email protected]

RNDr. Eva Capková, PhD.

Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav mediamatiky v Martine, kde sa venuje vizualizácii dát/ informácií/ znalostí a vyučuje predmety, ktoré nie sú vo všeobecnosti obľúbené, (napr. Štatistické metódy), spôsobom, ktorý vie zaujať aj zarytého odporcu matematiky.

 

Bezplatne

Náročnosť

Začiatočníčky

Vek

15 - 19 rokov

Zdieľať

Partneri podujatia

Tento workshop organizujeme vďaka podpore Fondu SK-NIC.

Registrátorom domény www.ajtyvit.sk je WebSupport.

Tento online workshop nám pomáha realizovať Ústav mediamatiky, FSEV UK.