arrow

Vizualizácia dát pomocou nástroja Tableau


girl

10.06.2021

16:00

Online

Stredoškoláčky


Aj Ty sa zvykneš preľaknúť pri pohľade na množstvo čísel, dát či percent pokope? Nesmúť! Máme pre Teba riešenie!

Príď na náš workshop a nauč sa pretvoriť surové čísla na jednoduché a hlavne zrozumiteľné vizualizácie! Sme presvedčení o tom, že Tableau ponúka jeden z najlepších spôsobov, ako rozprávať príbeh plný dát. Všetko odrazu dáva zmysel.

Tab­leau je jeden z naj­po­pu­lár­nejších vi­zu­ali­začných ná­strojov, ktorý vytvára naj­rôz­nej­šie grafy, schémy, dashboardy, pomocou ktorých lepšie rozumieme dátam.  Ide o komerčný ná­stroj, ktorý je však pre študentov na celom svete zadarmo a grafy, ktoré v ňom vy­tvo­ríš, mô­žeš ľahko vlo­žiť do ľu­bo­voľ­nej we­bo­vej stránky či prezentácie.

Galériu vizualizácií vytvorených pomocou Tableau si pre inšpiráciu pozri tu.

Aj tento workshop je súčasťou balíka NASKILUJ SA S AJ TY V IT

Čo sa naučíš?

  • vysvetlíme si základné princípy vizualizácie dát
  • zoznámime sa s nástrojom Tableau
  • ukážeme si, ako vytvoriť dashboard (prehľadový panel) pomocou nástroja Tableau

 

☑ Pre koho?
Kurz je pre stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, bez predchádzajúcich IT znalostí.

 

☑ Kedy?
Vo štvrtok 10.06.2021 v čase od 16:00 – 19:00 hod.

 

Kde?
Workshop bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie dostanú registrované účastníčky e-mailom.

 

☑ Čo teraz?
Zaujala ťa téma tohto workshopu?

 

Zaregistruj sa cez tento formulár

 

☑ Čo budeš potrebovať?
Bude potrebné si nainštalovať free trial verziu TABLEAU

 

Kto Ťa bude učiť?

RNDr. Eva Capková, PhD. pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav mediamatiky v Martine, kde sa venuje vizualizácii dát/ informácií/ znalostí a vyučuje predmety, ktoré nie sú vo všeobecnosti obľúbené, (napr. Štatistické metódy), spôsobom, ktorý vie zaujať aj zarytého odporcu matematiky. 🙂

 

 

 

☑ Kontakt
V prípade akýchkoľvek zvedavých otázok kontaktuj Matúša na [email protected].

 

☑ Partneri
Aj Ty v IT Coding Cluby vznikli v roku 2018 za podpory grantu od Google.org. Od apríla 2020 ich organizujeme vďaka podpore Zurich Foundation:

 

 

 

 

 

Objavovať svet dátovej analýzy nám pomáha realizovať Ústav mediamatiky, FSEV UK.

Máte zaujímavú tému alebo nápad na workshop pre stredoškoláčky? Napíšte nám viac na [email protected] a ďalší mesiac sa môžete stať lokálnym partnerom Aj Ty v IT Coding Clubov práve vy!