arrow

Úvod do riadenia bezpečnostných IT rizík


girl

16.09.2020

17:00

Krátkodobý kurz

Dospelé ženy


Premýšľala si niekedy prečo si Ťa vždy zapíšu a dostaneš návštevnícku kartu keď prídeš na pracovný pohovor?

Prečo nemáš prístup k pracovným zmluvám svojich kolegov? Prečo musíš v práci šifrovať prílohy a prečo na vykonanie zmeny v systémoch potrebuješ schválenie od nadriadeného alebo iného kolegu?

Kurz Úvod do riadenia bezpečnostných IT rizík Ťa naučí predvídať možné hrozby a efektívne ich eliminovať. Pomôže Ti pozrieť sa na svet IT bezpečnosti inými očami. Zistíš ako uvažujú administrátori systémov, developeri, account manažéri, infra tím. Naučíš sa čo je to segregácia rolí, ako sa robí analýza rizík a vyskúšaš si to na reálnom príklade.

 

Zaregistruj sa cez tento formulár

 

Kedy: od 16. septembra do 21. októbra 2020, každú stredu a štvrtok od 17:00 do 19:00 hod., celkovo 11 stretnutí
Kde: Štefánikova ul., Bratislava
Kapacita: 10 účastníčok
Cena: 99,- eur

Obsah kurzu:

Na kurze sa účastníčky oboznámia s metodológiou riadenia rizík podľa medzinárodných štandardov ISO/IEC 27005 a ISO/IEC 31000 a s princípmi hodnotenia a riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 27001. Počas konania kurzu si účastníčky vyskúšajú aplikovať metodológiu riadenia rizík na praktických úlohách. Zároveň sa účastníčky naučia základné princípy analýzy informačných systémov, riadenia a implementácie “best practices” v IT bezpečnosti.

Tento kurz im taktiež pripraví základy pre prípadný štart kariéry v oblasti riadenia rizík a auditu, prípadne získanie profesionálnej certifikácie. Počas kurzu bude mať účastníčka prístup k vzdelávacím materiálom a cvičeniam. Kurz zahŕňa samoštúdium a riešenie praktickej úlohy.

Lektorka:

Marcela Zimová vyštudovala na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave odbor Bezpečnosť informačných systémov. Pracovala ako konzultantka na oddelení riadenia rizík, kde sa zameriavala na audity informačnej bezpečnosti v bankových inštitúciách, riadenie rizík a overenia súladu so štandardmi informačnej bezpečnosti (ISO 2700x). Je certifikovanou audítorkou informačných systémov (CISA) a členkou ISACA Slovensko. Aktuálne je manažérkou informačnej bezpečnosti v spoločnosti Piano Software.

 

 

 

 

V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Veroniku Pizano pizano@ajtyvit.sk.