Skip to content

Úvod do internetu vecí s BBC micro:bitom a MIT App Inventorom

11.08.2022

09:00 - 15:00

-

Objavili ste už tajomstvá BBC Microbitu a rozmýšľate, čo by sa s ním dalo ešte podniknúť? Vyskúšajte ho spojiť so smartfónom a vytvoriť mobilnú aplikáciu ovládajúcu BBC microbit alebo zobrazujúcu senzorické dáta z neho. Objavte svet internetu vecí. Potrebujete len BBC Microbit a smartfón s Androidom. Na našom workshope sa naučíte ako vytvoriť rozhranie mobilnej aapky a využívať niektoré senzory v smartfóne. Vyskúšate si spárovať BBC Microbit so smartfónom, ovládať jeho výstupné prvky, zmeniť ho na datalogger a vizualizovať jeho dáta v mobilnej appke.

Program:

 • základy práce v MIT App Inventore
 • senzory v smartfóne a ich využitie
 • internet vecí – ukážky a inšpirácie
 • spojenie BBC micro:bitu a smartfónu
 • ovládanie BBC micro:bitu cez smartfón
 • BBC micro:bit ako datalogger
 • vizualizácia dát v mobilnej appke

Čo budete potrebovať?

Školenie je určené pre učiteľov 8. – 9. ročníka alebo (gymnázií a netechnických zameraní SOŠ) so znalosťou práce s BBC Microbitom. Potrebovať budete nasledovné komponenty:

 • BBC Microbit (s prepojovancím káblom a taktiež s baterkovým puzdrom a baterkami)
 • mobilný telefón s Androidom
 • laptop alebo počítač
 • vytvorený účet na stránke https://appinventor.mit.edu/
 • dobrú náladu, chuť, nápady a zvedavosť 🙂
✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku Bobu Dančovú:  dancova@ajtyvit.sk

Zuzana Tkáčová

lektor

Pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popri tom robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom Nano You (Nanotechnologic foru Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špacializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Pôsobila na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prídrodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicicach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. V súčasnosti pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach ako vyučujúca informatiky a školský digitálny koordinátor. V roku 2019 získala ocenenie Učiteľka Slovenska.

 

Bezplatne

Zdieľať

Partneri podujatia