arrow

Šifrovanie v Pythone


girl

06.11.2019

15:00

Dlhodobý kurz

Stredoškoláčky


Aby tvoje dáta zostali len tvoje!

Na treťom tohtoročnom stretnutí Aj Ty v IT Coding clubu v Košiciach sa budeme tentoraz rozprávať na tému šifrovania dát. V dnešnej dobe pracujeme s čoraz väčším množstvom informácií, avšak ich bezpečnosť často odsúvame na vedľajšiu koľaj. Na novembrovom stretnutí si preto prakticky vyskúšame ako funguje šifrovanie údajov a dokumentov a správa šifrovacích kľúčov tak, aby sme naše správy a dokumenty vedeli ochrániť pred neželanými osobami.


☑ Pre koho?
Pre všetky zvedavé stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov, ktoré láka magický svet IT. Potrebná znalosť základov programovania v Pythone.


Kedy?
 6. 11.2019,  15:00 – 17:00 hod.


Kde?
Laboratórium počítačovej bezpečnosti, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5


Kto Ťa bude učiť?
Térézia Mézešová – absolvovala magisterské štúdium v odbore Kybernetická bezpečnosť na Talinskej Technologickej univerzite v Estónsku, kde sa venovala analýze grafov útokov počítačových sietí s ohľadom na technické schopnosti útočníkov. Výskumu v tejto oblasti sa ďalej venuje keďže zdroje hrozieb a bezpečnostné stratégie organizácií sa neustále vyvíjajú. Okrem toho sa venuje metódam statickej analýzy zdrojových kódov pre programovacie jazyky Java, C#, JavaScript, najmä na detekciu zraniteľností, a ohodnoteniu ceny ošetrenia zraniteľnosti v analyzovanej aplikácií; a vytváraniu pomocných učebných materiálov pre viacero bezpečnostných predmetov na bakalárskom stupni, či vzdelávaní zamestnancov v informačnej bezpečnosti.

Kontakt
V prípade akýchkoľvek zvedavých otázok kontaktuj Bobu na dancova@ajtyvit.sk.


Partneri

Google pomáha stredoškoláčkam objavovať TECH svet.

Aj Ty v  IT Coding Clubs sa realizujú za podpory grantu od Google.org.

V mesiaci november  nám ich pomáha realizovať Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


Ak ťa zaujala téma novembrového Aj Ty v IT Coding Clubu, radšej sa hneď zaregistruj a poisti si tak svoje miesto na kurze!