arrow

Scratch – únik z bludiska


girl

16.02.2021

16:00

Online

Najmladšie


Poznáte scratch? Nestraťte sa v bludisku!

Na workshope sa naučíme vytvoriť si v programovacom jazyku scratch bludisko. Podarí sa vám uniknúť?

Svoje nové programovacie zručnosti môžete neskôr využiť v súťaži SCRATCH MATCH 2021. Tak pustite fantáziu poriadne na špacír a rovno sa zaregistrujte!

 

REGISTRÁCIA


☑ 
Pre koho?
Pre všetky zvedavé a tvorivé deti od 12 do 15 rokov, ktoré už majú základy scratchu zvládnuté a:

  • poznajú prostredie, v ktorom sa programuje
  • vedia pohybovať s postavou
  • dokážu meniť kostýmy a pozadie
  • poznajú príkaz “bublina” a “myšlienka”, prostredníctvom ktorých postava rozpráva
  • poznajú príkaz “po kliknutí na…”
  • dokážu vytvárať jednoduché animácie

Ak vám základy chýbajú, prihláste sa na workshop Scratch – zoznámenie.


☑ 
Kedy
16.2. 2021 od 16:00 do 17:30 hod.


Kde?
Online u vás doma cez Zoom, stačí vám jeden počítač/notebook s dobrým pripojením na internet. Bližšie informácie dostanete po prihlásení.

☑ Kto vás bude učiť?

Zuzana Tkáčová – pôvodne študovala za zdravotnú sestru, neskôr sa rozhodla pre štúdium umelej inteligencie na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Popri tom robila pedagogické štúdium a stala sa učiteľkou odborných elektrotechnických a informatických predmetov na strednej škole. Potom prišiel pilotný projekt EÚ s názvom Nano You (Nanotechnologic foru Youth), kde ako učiteľ overovala vzdelávacie materiály pre nanotechnológie. Po skončení projektu absolvovala špacializačné štúdium nanoedukácie (t.j. vyučovanie nanovedy a nanotechnológií) pre učiteľov v USA a postgraduálne interdisciplinárne štúdium nanobiotechnológií v Nemecku. Momentálne pôsobí na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako učiteľka informatiky a na Ústave informatiky Prídrodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicicach ako expert pre didaktické inovácie pre predmet informatika v Národnom projekte „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, kde vytvára metodické materiály na vyučovanie pre učiteľov informatiky na základných a stredných školách. V roku 2019 získala ocenenie Učiteľka Slovenska.

 

 

 

☑ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Zuzku na okalova@ajtyvit.sk.

Workshop má obmedzenú kapacitu, preto  ZAREGISTRUJTE SA  radšej už teraz!

 

Partneri