Skip to content

Blog

Robotika: útek z labyrintu

Programovanie LEGO EV3 robotov v prostredí Open Roberta Lab

14.10.2021 - 28.10.2021

17:00 - 18:30

Online Event

V rámci štyroch na seba nadväzujúcich online podujatí októbrového Coding Clubu budeme pracovať vo vizuálne zaujímavej cloudovej platforme Open Roberta s jednoduchým simulátorom robota EV3. Táto platforma umožňuje programovať robota, v našom prípade Lego Mindstorm EV3, aj bez technických znalostí, t.j. bez nutnosti konštruovania robota.

 

✓  Čo sa naučíte?

Počas jednotlivých stretnutí sa oboznámime s príkazmi, ktoré bude vykonávať 2D robot v rôznych grafických prostrediach. Zameriame sa najmä na pohyb robota v bludisku, sledovanie farebnej čiary a prácu s farebným i dotykovým senzorom.

 

✓ Čo je potrebné si priniesť?
Počítač/ notebook a stabilné internetové pripojenie (mobil alebo tablet na tento Coding Club nepostačujú). Internetový prehliadač odporúčame Chrome (aktuálna verzia). Bližšie informácie budú zaslané účastníčkam po registrácii.

 

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Lenku Kohútovú: [email protected]

Zuzana Sobeková

Zuzana je absolventkou UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. Lektorovaniu sa intenzívne venuje už tretí rok. Zaujíma sa o nové trendy vo vyučovaní informatiky a rada pracuje so zvedavými deťmi, či mládežou. Usiluje sa deťom ukázať , že aj svet informatiky môže byť zábavný a hlavne kreatívny.

 

Bezplatne

Náročnosť

Začiatočníčky

Vek

15 - 19 rokov

Počet stretnutí

4

Zdieľať

Partneri podujatia

Aktivitu organizujeme vďaka podpore iniciatívy Meet and Code.