arrow

MULTIMEDIÁLNY WORKSHOP


girl

01.10.2015

08:00

Dlhodobý kurz

Dospelé ženy, Stredoškoláčky


Multimediálny workshop so spoločnosťou ATOS prebieha každý utorok. Máme za sebou skoro dva mesiace intenzívnej práce. Vo finále dievčatá vytvoria samostatne animované video, ktoré veríme každý uvidí a ocení :)

Veľká vďaka patrí Michalovi a Katke, ktorí sa dievčatám naozaj poriadne venujú – na úkor svojho času, čo je pre každého asi najvzácnejšie.

ČO sa naučíte počas jednotlivých mesiacov:

Október

Úvod do grafických nástrojov od spoločnosti Adobe ako Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Vysvetlenie grafických formátov a pojmov ako rozlíšenie, farebná hĺbka, vektor vs. raster, vrstvenie, maska, pozadie. Taktiež objasnenie celých nástrojov, ktoré nástroje čo robia a aké klávesové skratky sa pri nich využívajú. Ukážka ako aj praktické skúšanie retušu, orezávania a rôzne úpravy už predpripravených obrázkov.

Práca s programom Adobe Captivate. Praktické vyskúšanie na web prehliadači, nahrávanie videa, následný export videa do formátov (vysvetlenie formátov), strih videa v programe Adobe Premiere Pro, odstránenie zvukovej stopy, použitie rôznych efektov ako napríklad zrýchlenia a finálne vyexportovanie videa pomocou Adobe Media Encoder do kvality a formátu na ďalšie spracovanie.

November

Kreslenie vektorových obrázkov a kreslenie jednotlivých rastrov ako masky vektorov, teda farebnosť obrázkov. Vyexportovanie obrázkov do finálnej podoby a príprava na import do Adobe After Effect.

December

Základné práce s programom Adobe After Effect, jeho funkcionalita, popis prostredia. Vytvorenie úvodnej a finálnej kompozície videa. Používanie textu, časovej osi, masky, efektov. Import obrázkov do programu Adobe After Effect, vytvorenie novej kompozície a teda hlavnej scenárovej. Import videí do nástroje. Vytvorenie animácie pomocou efektov vytvorenie masky pomocou videí v obrazovkách. Práca s programom Adobe After Effect. Dolaďovanie animácií, dokončovanie videa.

Január

Ozvučenie videa, synchronizácia so zvukom. Práca v programe Adobe Audition. Import upravených zvukových súborov do programu Adobe After Effect a následná synchronizácie s kompozíciami. Import efektov na jednotlivé objekty a ich nastavenie. Finálizácie videa, dodatočné úpravy, exportovanie pomocou Adobe Media Encoder do rôznych kvalít a rozlíšení či už na sociálne siete alebo iné použitie.