arrow

Mediamatika – Vizualizácia dát pomocou nástroja Tableau 1/2


girl

09.03.2021

16:00

Krátkodobý kurz

Stredoškoláčky


Aj Ty sa zvykneš preľaknúť pri pohľade na množstvo čísel, dát či percent pokope? Nesmúť! Máme pre Teba riešenie!

Príď na náš workshop a nauč sa pretvoriť surové čísla na jednoduché a hlavne zrozumiteľné vizualizácie! Sme presvedčení o tom, že Tableau ponúka jeden z najlepších spôsobov, ako rozprávať príbeh plný dát. Všetko odrazu dáva zmysel.

Tab­leau Pub­lic je jeden z naj­po­pu­lár­nejších vi­zu­ali­začných ná­strojov, ktorý vytvára naj­rôz­nej­šie schémy, grafy a ďal­šie gra­fiky. Jedná sa o úplne bez­platný ná­stroj a grafy, ktoré po­mo­cou neho vy­tvo­ríš, mô­žeš ľahko vlo­žiť do ľu­bo­voľ­nej we­bo­vej stránky či prezentácie.

Galériu vizuálizácií vytvorených pomocou Tableau si pre inšpiráciu pozri tu.

✅Čo sa bude na našom workshope diať?

  • vysvetlíme si základné princípy vizualizácie dát
  • zoznámime sa s nástrojom Tableau
  • ukážeme si, ako vytvoriť dashboard (prehľadový panel) pomocou nástroja Tableau

 

✅Kedy?

9.3.2021 v čase od 16:00 – 19:00

 

✅Pre koho je kurz určený?

Pre registráciu je potrebné mať absolvovaný kurz s názvom: “Mediamatika – Kde a ako nájsť tie správne dáta”

Kurz je pre stredoškoláčky/osemročáčky – vo veku 15-19 rokov

 

✅Kde?

Online

REGISTRÁCIA NA AJ TY V IT CODING CLUB

 

✅Kto Ťa bude učiť?

RNDr. Eva Capková, PhD.

Evka pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav mediamatiky v Martine, kde sa venuje vizualizácii dát/ informácií/ znalostí a vyučuje predmety, ktoré nie sú vo všeobecnosti obľúbené, (napr. Štatistické metódy), spôsobom, ktorý vie zaujať aj zarytého odporcu matematiky. 🙂

 

 

 

✅Čo je potrebné si pripraviť pred kurzom?

Bude potrebné si nainštalovať free trial verziu TABLEAU

 


✅Partneri

Aj Ty v IT Coding Clubs vznikli v roku 2018 vďaka podpore spoločnosti Google.org.

Od apríla 2020 ich organizujeme vďaka podpore Zurich Foundation:

 

 

 

 

 

Objavovať svet dátovej analýzy nám pomáha realizovať Ústav mediamatiky, FSEV UK.

V prípade akýchkoľvek zvedavých otázok kontaktuj Matúša na masica@ajtyvit.sk