arrow

Machine Learning


girl

13.02.2019

17:00

Dlhodobý kurz

Dospelé ženy


Zvládate prácu s dátami na výbornú. Čo tak sa posunúť trocha vyššie?

Po prvýkrát prichádzame do Bratislavy s dlhodobým kurzom Machine Learning.

Machine Learning je určená pre ženy, ktoré majú skúsenosť s programovaním, zvládajú základne prízkazy v jazyku Python a zároveň majú vedomosti štatistických veličín v matematike.

Kedy: Machine Learning bude prebiehať od 13.2.2019 do 29.5.2019, každú stredu v čase od 17.00 do 20.00 hod v priestoroch Zurich Insurance, Mýtna 48, Bratislava.

V rámci kurzu účastníčky:

 • spoznajú nové knižnice v Pythone,
 • osvoja si štatistický prístup v programovaní,
 • vyvinú svoj prvý prediktívny model.

Kurz je založený na samostatnej práci. Raz týždenne sa účastníčky stretnú s lektormi, ktorí im pomôžu v problematických oblastiach.

 1. Pandas Foundation: How to use the industry-standard pandas library to import, build, and manipulate DataFrames.
 2. Manipulating DataFrames with pandas: How to tidy, rearrange, and restructure data using versatile pandas DataFrames.
 3. Merging DataFrames with pandas: Act of combining, or merging, DataFrames.
 4. Intro to SQL for Data Science: Basics of querying databases with SQL.
 5. Introduction to Databases in Python: Basics of relational databases and how to interact with them.
 6. Introduction to Data Visualization with Python: More complex data visualization techniques using Matplotlib and Seaborn.
 7. Interactive Data Visualization with Bokeh: How to create versatile and interactive data visualizations using Bokeh.
 8. Statistical Thinking in Python (Part 1): Foundation to think statistically and to speak the language of data.
 9. Statistical Thinking in Python (Part 2): How to perform the two key tasks in statistical inference: parameter estimation and hypothesis testing.
 10. Joining Data in PostgreSQL: Joining two or three tables together into one, combining tables using set theory, and working with subqueries in PostgreSQL.
 11. Supervised Learning with scikit-learn: How to build and tune predictive models and evaluate how well they will perform on unseen data.
 12. Machine Learning with the Experts: School Budgets: How to build a model to automatically classify items in a school budget.
 13. Unsupervised Learning in Python: How to cluster, transform, visualize, and extract insights from unlabeled datasets using scikit-learn and scipy.

Poplatok za vašu vstupenku do sveta komplikovanejších dát je vo výške 150,- euro.

Je možné zaplatiť naraz alebo na dve splátky (prvá do začiatka kurzu, druhá do polky kurzu). Je možné platiť aj na faktúru.

(Účastníčka kurzu si musí počas trvania kurzu platiť prístup do DataCamp v sume 22 eur mesačne (https://www.datacamp.com/))

Poďte do toho!

Registrácie sú otvorené do 13.1.2019. 

Registrujte sa pomocou tohto formulára.


Zoznámte sa s našim lektorom:

Jakub Bahyl 

Data Scientist, ktorý sa venuje Machine Learningu, v súčasnosti vo firme Exponea. V súčasnosti aj študuje AI na Masarykovej univerzite v Brne. https://www.linkedin.com/in/jakub-bahyl-834458148

To najdôležitejšie – REGISTRÁCIA

Registrácie sú otvorené do 13.1.2019. 

Registrujte sa pomocou tohto formulára.

 

Výber uchádzačiek bude realizovať naša kariérna poradkyňa. Po uzatvorení registrácie sa urobí predvýber a vybraté záujemkyne absolvujú v dňoch 14.-17.1.2019 telefonický pohovor. Finálne rozhodnutie o zaradení do programu vám oznámime do 19.1.2019.

Tak na čo čakáte?