arrow

Kurz projektového manažmentu


girl

16.03.2021

17:00

Krátkodobý kurz

Dospelé ženy


Aj vy máte veľký rešpekt pred projektovým manažmentom? Hľadáte nástroje, ktoré vám pomôžu riadiť projekty s prehľadom? Máme pre vás kurz práve na túto tému.

Na tomto kurze sa oboznámite s dvoma najčastejšie používanými metódami a to “Waterfall” metódou podľa PMI.org a Agile, konkrétne Scrum a Kanban. Okrem teórie budete mať možnosť zažiť a prakticky si natrénovať 5 kľúčových oblastí, ktoré vám pomôžu začať nadobudnuté vedomosti okamžite uplatňovať v praxi. Kurz prebieha interaktívnou metódou, kde je potrebné aktívne zapájanie sa účastníčok.

Zaregistrujte sa cez tento formulár.

Tento termín je už naplnený, v prípade záujmu sa môžete prihlásiť na aprílový termín.

Kedy: štyri stretnutia 16., 18., 23. a 25. marca vždy od 17:00 do 20:30 hod. (vrátane polhodinovej prestávky)
Kde: online cez aplikáciu Zoom
Cena: 25 eur
Kapacita: 25 účastníčok

Požiadavka na účastníčky: Pre začatím kurzu bude účastníčkam zaslaný osobnostný dotazník, na základe ktorého budú účastníčky zaradené do tímov v rámci kurzu projektového manažmentu.

V rámci kurzu sa preberú nasledovné témy:

 • Projektové fázy:
  – inicializácia + project charter a praktická časť
  – plánovanie + work breakdown structure a gantt chart a praktická časť
  – exekúcia + risk management a praktická časť
  – monitoring + status review a praktická časť
  – closing
 • Scrum:
  – čo to je, porovnanie s waterfall
  – daily scrum, review, retrospective + sprint planning a praktický nácvik
  – velocity

Lektorka:

Alexandra Foglszinger Janiak od roku 2006 pracovala ako projektový manažér v Ness Slovensko, AT&T a Dell, kde okrem iného viedla globálny projekt Data mapping v súvislosti s pripravenosťou na GDPR. Aktuálne pôsobí ako Project Manager, Project management office v Soitrone.

 

V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Veroniku Pizano pizano@ajtyvit.sk.