arrow

Ideačné techniky


girl

06.10.2020

17:00

Workshop

Stredoškoláčky


Ideácia - ako priniesť rôznorodé nápady

Program sa zameriava na tvorbu nápadov a  generovanie idei . Workshop prináša náhľad na možnosti využitia ideačných techník v procese riešenia problémov, alebo úloh. Účastníci budú mať možnosť priameho nácviku ideačného procesu cez rôzne hry, alebo konkrétne problémy.  Workshop je koncipovaný zážitkovo s riešením konkrétnych tém a priamej aplikácie techniky.

 

☑ Pre koho?
Pre stredoškoláčky/osemročáčky– vo veku 15-19 rokov, ktoré zaujíma kreatívne myslenie. 

 

☑ Kedy?
V utorok 6. októbra 2020, v čase 17:00 – 19:00 hod.

 

☑ Kde?
Workshop bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie dostanú registrované účastníčky e-mailom.

 

☑ Čo budete potrebovať?
Na workshop si pripravte papiere, písacie potreby, fantáziu a otvorenú myseľ.

 

☑ Čo teraz? 

Zaujala Ťa téma workshopu?

 

Zaregistruj sa cez tento formulár

 

☑ Kto ťa bude učiť?:

Alexandra Kello


Alexandra Kello sa venuje rozvoju ľudí a tímov. Pracuje ako lektorka/konzultantka/mentorka. Viac ako 15 rokov pôsobí v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja. Venuje sa práci s klientmi z biznisu ale aj učiteľmi, študentami a neziskovým sektorom pod vlastnou značkou Kreatívne myslenie. Jej srdcovkou je rozvoj kreatívneho myslenia, vedenie ľudí a tímov. Je propagátorkou prepájania kritického a kreatívneho myslenia a ich využitie v pracovnom aj osobnom živote. Vo svojich tr
éningoch sa snaží ľudí inšpirovať, aby v živote tvorili a rástli.

 

 

 

 Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj Lenku: kohutova@ajtyvit.sk.