Vyhľadať
Close this search box.

Generatívna AI s komerčným API

Tento workshop je súčasťou nášho jesenného seriálu AI workshopov, ktorý prináša tie najnovšie poznatky z oblasti umelej inteligencie. Momentálne máme z každého workshopu naplánovaný len jeden beh, takže si túto jedinečnú príležitosť nenechajte ujsť a zapíšte sa ešte dnes. Ak by ste sa workshopu nemohli zúčastniť v danom termíne, dostanete k dispozícii nahrávku celého workshopu.

Kompletný harmonogram nášho jesenného seriálu AI workshopov:

 

V tomto videu vám inštruktor Robo v skratke predstaví každý workshop, aby ste si vedeli lepšie predstaviť o čom bude a vybrať si ten pravý pre vás:

 

Generatívna AI rapídne mení pracovné prostredie naprieč všetkými odvetviami. AI sa  integruje sa do existujúcich rolí, no vytvára aj úplne nové pozície. Medzi týmito novými profesiami vyniká jedna, ktorá má predpoklady byť jednou z najperspektívnejších v blízkej budúcnosti – Inžinierka Generatívnej AI. Človek na tejto pozícii je schopný pomocou generatívnej umelej inteligencie vytvárať riešenia, ktoré predtým neboli možné alebo boli príliš nákladné. 

Náš workshop je zameraný na kľúčovú zručnosť človeka na tejto pozícii – kombinácia práce v programovacom jazyku a využitia komerčného API pre umelú inteligenciu

Nástroje umelej inteligencie ako ChatGPT sú užitočné pre každodenné úlohy, no majú svoje limity. Predstavte si, že by ste chceli využiť AI na písanie blogových článkov. S ChatGPT by ste strávili hodiny manuálnym zadávaním vstupov, kopírovaním výstupov, opätovným vkladaním pre ďalšie úpravy a navyše by ste nemali úplnú kontrolu nad procesom generovania textu a jeho dĺžky. Na druhej strane, s komerčným API a vlastným Python skriptom môžete tento proces plne automatizovať. Jednoducho zadáte kľúčové slová a váš skript sa postará o zvyšok – vygeneruje obsah, upraví ho podľa vašich špecifikácií a môže ho dokonca priamo publikovať na vašom blogu.

A teraz si predstavte, že ste Inžinierka generatívnej AI vo firme, ktorej produktom sú kreatívne texty a blogové články. So znalosťami získanými v tomto workshope (trochu programovania v Pythone a komerčná API nad generatívnou AI) vytvoríte to, čo sme si práve opísali, ako produkt/aplikáciu. Vaši kolegovia budú túto aplikáciu využívať napríklad tak, že len zadajú kľúčové slová a aplikácia im štruktúrovanou, predpísanou formou presne podľa očakávaní vašej firmy predvytvorí článok. Táto aplikácia vašej firme výrazne zlacní proces písania kreatívnych článkov a vytvoríte tým veľký benefit. Toto bol len jeden príklad, možnosti sú neobmedzené – pozrite si obsah workshopu, aby ste vedeli, ktorými príkladmi si prejdeme.

V tomto workshope sa naučíte efektívne využívať OpenAI API. Pomocou tejto platformy dokážeme vytvárať aplikácie umelej inteligencie, ktoré dokážu porozumieť ľudskému jazyku a reagovať naň, generovať text, vytvárať audio, rozpoznávať obrázky a mnoho ďalšieho. 

Počas celého workshopu budeme pracovať na projektoch z reálneho sveta. Získate tak praktické skúsenosti a budete môcť uplatniť nové vedomosti v praxi. Naučíte sa tiež osvedčené postupy na efektívne používanie rozhrania OpenAI API.

 

Na workshope sa budeme venovať nasledovným oblastiam: 

  • Prompt Engineering základy: Ukážeme si základy Prompt Engineering. Naučíte sa, ako efektívne formulovať vstupy (prompty) pre API, aby ste získali čo najlepšie výsledky. Zistíte, ako sa pripojiť na API rozhranie, posielať vstupy pre model a spracovávať odpovede z modelu. 
  • Pokročilejšie používanie API: Pokračujeme s pokročilejšími technikami používania API. Naučíte sa, ako integrovať API moderation, ktoré je nevyhnutné pre ochranu vašich aplikácií pred nežiadúcimi vstupmi od používateľov a zabezpečuje, aby aplikácie boli bezpečné a spoľahlivé. Ďalej si ukážeme automatizovaný skript na rozpoznanie obsahu v obrázkoch pomocou generatívneho modelu. Navrhneme aj aplikáciu, ktorá generuje audionahrávku rozprávky pre deti na základe témy napísanej užívateľom. Tieto praktické príklady vám ukážu, ako využiť API na riešenie rôznorodých úloh a tvorbu inovatívnych riešení.
  • Komplexné príklady automatizácie: V poslednej časti workshopu sa zameriame na komplexnejšie príklady, ako je napríklad automatizovanie SQL dopytov. Ukážeme si, ako môžeme vytvoriť systém, ktorý umožní užívateľom bez znalosti kódu klásť otázky o dátach prostredníctvom prirodzenej reči. Váš skript automaticky vygeneruje a vykoná SQL dopyt a vráti užívateľovi požadované výsledky. Tento prístup nielenže zjednoduší prácu s dátami, ale tiež sprístupní pokročilú analýzu širšiemu okruhu ľudí v rámci vašej organizácie.

 

Čo získam z tohto workshopu?

  • Podľa analýzy od OpenAI, už vyše 80% firiem vo Fortune 500 adoptovalo ChatGPT do svojich procesov a už teraz je zjavné, že schopnosť pracovať s modelmi generatívnej AI bude do budúcna veľmi žiadaná. V tomto workshope posuniete svoje znalosti za užívateľskú úroveň používania generatívnej AI a naučíte sa používať API rozhranie v kombinácii s programovacím jazykom čím môžete získať kompetitívnu výhodu na trhu práce. 
  • Základné stratégie na písanie efektívnych API promptov na dosiahnutie čo najlepších výstupov.
  • Využitie API na automatizáciu procesov a tvorbu inteligentných systémov. 

 

Má tento workshop vstupné požiadavky?

  • Základná znalosť generatívnych AI modelov: Základné znalosti modelov generatívnej AI, ako je ChatGPT, na užívateľskej úrovni. Ak tieto znalosti ešte nemáte, môžete ich získať absolvovaním nášho úvodného workshopu „ChatGPT a generatívna AI“.
  • Znalosť Pythonu: Na workshope budeme pracovať v jazyku Python, takže základná znalosť Pythonu je výhodou (premenné, for-loop, conditional statements, string manipulation). Je však úplne postačujúce, ak máte tieto znalosti z iného programovacieho jazyka.
  • Vlastný počítač: Odporúčame pracovať na vlastnom počítači, aby ste si mohli prakticky vyskúšať príklady. Firemný počítač môže blokovať prístup na API rozhranie.
  • Práca na platforme OpenAI API: Na to, aby ste si mohli prakticky vyskúšať všetky ukážky z tohto workshopu je potrebné mať k dispozícii kredit na vašom OpenAI API účte (cca 3€).

Platba

Platba za kurz prebieha pomocou platobnej brány na konci registračného formulára.

 

Kontakt:
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Kiku: [email protected].

Róbert Barcík Lektoruje

Robo Barcík, skúsený praktik v oblasti generatívnej umelej inteligencie, ktorý svoje rozsiahle vedomosti a skúsenosti čerpá nielen z dlhoročnej práce s týmito modelmi, ale aj z tvorby obsahu a vzdelávacích kurzov. Je autorom publikácie „Zrkadlo Umelej Inteligencie“, ktorá poskytuje hlboký pohľad na možnosti a výzvy, ktoré tieto technológie prinášajú. Jeho prednášky, obohatené o praktické skúsenosti a inovatívne prístupy, rezonujú nielen v akademických kruhoch na univerzitách, ale aj v korporátnom prostredí medzinárodných spoločností.

Zdieľať