Skip to content

Blog

Exceluj s Excelom pre mierne pokročilé

Ak už viete základy Excelu, skúste sa posunúť ďalej s kurzom pre mierne pokročilé. Počas troch na seba nadväzujúcich lekcií sa naučíte využívať pokročilejšie funkcie a nástroje Excelu.

11.10.2021 - 18.10.2021

17:30 - 20:00

Online Event

✓  Čo sa naučíte?
Na kurze sa preberú logické funkcie IF, IFERROR, vyhľadávaciu funkciu VLOOKUP, textové a dátumové funkcie a ich vzájomné kombinácie. Kurz je venovaný  aj tvorbe kontingenčných tabuliek a grafov v Exceli. Kurz je vhodný pre absolventky kurzu Aj Ty v IT pre začiatočníčky a všetkým, ktoré si chcú rozšíriť svoje základné znalosti Excelu a nerobí im problém používanie základných funkcií (SUM, AVERAGE, COUNT).

Kurz prebieha v dni: 11. 10., 13.10. a 18.10.2021

✓ Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj projektovú manažérku Lenku Kohútovú: [email protected]

Aneta Kocajová

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Bankovníctvo. V tomto obore pracuje od skončenia školy až doteraz. Excel využíva na dennej báze, či už na analýzu dát alebo ako pomocníka na zjednodušenie pracovných povinností.

 

25 eur

Kapacita

15 účastníčok

Náročnosť

Pokročilé

Zdieľať

Partneri podujatia

Organizujeme vďaka podpore Zurich Foundation