arrow

Emocionálna inteligencia v projektovom manažmente


girl

23.05.2020

8:30

Workshop

Dospelé ženy


Chceš si zlepšiť svoju úroveň emocionálnej inteligencie? Chceš sa naučiť, ako kontrolovať svoje emócie, nakopnúť vnútornú motiváciu, posilniť empatiu a zdokonaliť svoje pracovné i osobné vzťahy? Tak tento workshop je určený práve pre Teba!

Kedy: v sobotu 23.5.2020, v čase 8:30 – 11:30.
Kde: workshop bude prebiehať ONLINE. Podrobné informácie budú registrovaným účastníčkam zaslané mailom.
Kapacita: 10 účastníčok
Cena: bezplatne
Čo je potrebné: počítač a stabilné internetové pripojenie

Zaregistruj sa cez tento formulár

Na tomto interaktívnom workshope sa prostredníctvom praktických úloh a rôznych aktivít naučíte ako spoznať a kontrolovať vlastné pocity, ako sa motivovať, vycibriť svoje empatické správanie a obohatiť medziľudské vzťahy.

 

Na workshope sa budeme zaoberať konkrétnymi krokmi:

 • Ako porozumieť vlastným emóciám
 • Ako regulovať a vhodne vyjadriť svoje pocity
 • Ako porozumieť pocitom ostatných
 • Ako bližšie spoznať vlastné hodnoty
 • Ako prijímať a podávať spätnú väzbu
 • Ako zlepšiť svoj komunikačný štýl
 • Ako pracovať so svojim vnútorným hlasom
 • Ako ovládať hnev
 • Ako si plniť ciele
 • Ako aktívne počúvať
 • Ako budovať dôveru u ostatných
 • Ako si zvýšiť sebavedomie a sebakontrolu
 • Ako získať optimistický nadhľad
 • a mnohé iné…

Lektorka

Šárka Patkošová

 

Šárka má veľmi kreatívny a dynamický typ osobnosti, zameraný na nové výzvy a príležitosti. Má niekoľko rokov odborného vzdelania a praxe v oblasti výučby anglického jazyka a to ako učiteľ, lektor jazykovej školy a vysokoškolský odborný asistent na Technickej Univerzite v Košiciach. Momentálne pôsobí v oblasti riadenia IT projektov a to ako manažér implementácie projektov/SME pre rozvoj a tréning v AT&T Košiciach. V rámci dobrovoľníckej činnosti bola zakladateľkou a editorkou firemného časopisu LiKE, získala ocenenie AT&T Annual Award a v súčasnosti takisto pracuje ako mentor a lektor pre Junior Achievement/Aspire. Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ženy v IT aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.