arrow

Kurz DigiWomen


girl

05.10.2020

9:00 a 17:00

Krátkodobý kurz

Dospelé ženy


Čas na materskej či rodičovskej je radostný a náročný zároveň. Popri starostlivosti o dieťa môže byť náročné udržať krok s požiadavkami na digitálne zručnosti potrebné v kariére. Aj Ty v IT preto prináša s Microsoftom program pre ženy na materskej a rodičovskej dovolenke.

Kurz DigiWomen je určený pre ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, prípadne max. rok po jej skončení, ktoré sa chcú naučiť digitálne zručnosti a získať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v IT, ktoré dnes predstavuje najperspektívnejšie odvetvie z hľadiska časovej flexibility a kariérneho rozvoja. Po kurze je možno nadviazať na kurz DigiWomen II pre pokročilé.

 

Registrujte sa cez tento formulár

 

Kedy: od 5. októbra do 21. októbra  2020, vždy v pondelok a stredu
Čas: od 9:00 do 12:00 hod. alebo od 17:00 do 20:00 hod.
Forma: online kurz cez aplikáciu Teams, k dispozícii budú aj záznamy lekcií
Kapacita: 25 účastníčok doobeda a 25 účastníčok poobede
Cena: 25,- €
Výberový proces: Záujemkyne berieme podľa poradia prihlásenia, ak spĺňajú kritérium, že sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, prípadne max. rok po jej skončení. V prípade, že ostane voľná kapacita, posunieme ju záujemkyniam, ktoré toto kritérium nespĺňajú.

Čo kurz zahŕňa?

 • celkovo 6 lekcií (18 vyučovacích hodín),
 • súčasťou kurzu je aj kariérny workshop zameraný na možnosti kariérneho vzdelávania počas alebo po materskej/rodičovskej dovolenke a poradenstvo k životopisom a pohovorom.

Čo potrebuje účastníčka kurzu:

 • počítač s internetovým pripojením, ideálne s aktuálnou verziou Windows 10 (2004)
 • optimálny stav je použitie 2 monitorov, ale nie je to podmienkou,
 • internetový prehliadač MS Edge alebo Chrome,
 • slúchadlá alebo reproduktory, voliteľne web kamera a mikrofón,
 • inštalované počítačové aplikácie Office 365 SK (Excel, Outlook, Word, atď.),
 • predplatné Microsoft 365 E3 – postačujúce aj skúšobné konto na mesiac,
 • predplatné Microsoft Azure – postačujúce aj skúšobné konto na mesiac.

Obsah kurzu:

Office 365 – 2 lekcie (6 hodín))

 • Možnosti schránok v Outlooku: Exchange, POP/IMAP, synchronizácia s mobilmi, zásady pre prácu s emailmi, kalendár, úlohy, kontakty.
 • OneNote: rozdiely v aplikáciách pre Office a Windows 10, štruktúra poznámkových blokov,vpisovanie poznámok, objekty.
 • SharePoint: rozdiel oproti OneDrive, popis teamovej lokality, pridanie súboru do knižnice, úprava, teamová spolupráca, pridanie údajov do zoznamu, úvod do exportu a importu údajov.
 • Teams: čo  je MS Teams – v predplatnom aj bezplatný, použitie v aplikácii alebo na webe, štruktúra – organizácia, team (súkromný, verejný), kanál, konektory, aplikácie, teamová komunikácia, privátna komunikácia, súbory v cloude (SharePoint, OneDrive) – úprava, zdieľanie, online schôdze.

Excel – 4 stretnutia (12 hodín)

 • Príprava údajov: overenie vstupných znalostí, rýchle zopakovanie základov Excelu – zadanie údajov, formátovanie, práca s riadkami a stĺpcami, vloženie a vymazanie bunky, ako formátovať tabuľku, základné výpočty – Sum, Average, Min, Max, Count, hľadanie a nahradzovanie, duplicity, kopírovanie a presúvanie, absolútne a relatívne odkazovanie, údaje z iných zdrojov – iný Excel, txt, csv, databáza, text na stĺpce, dynamické dopĺňanie, zoraďovanie a filtrovanie, otázky a odpovede, zadanie úlohy na vypracovanie.
 • Analýza údajov: tlačidlo rýchla analýza, textové funkcie, dátumové funkcie, vyhľadávacie funkcie, logické funkcie, matematické, štatistické.
 • Vizualizácia údajov: tlačidlo rýchla analýza, podmienené formáty podrobnejšie (aj pomocou vzorca), krivky podrobnejšie, grafy – vytvorenie, úprava, vloženie do inej aplikácie, hlavička a päta, ďalšie objekty – obrázky, tvary, ikony, symbol, rovnice, príprava na tlač, export do PDF, otázky a odpovede, zadanie úlohy na vypracovanie, kontingenčné tabuľky, zdroj kontingenčnej tabuľky – bežná tabuľka, formátovaná tabuľka, iný zdroj, vytvorenie cez rýchlu analýzu, vytvorenie vlastnej, pridanie polí – riadky, stĺpce, hodnoty, filter, rozšírenie zdroja – tabuľka a formátovať ako tabuľku, rozloženie a štýly, práca s tabuľkou, export údajov, rýchly filter a časová os, kontingenčný graf, kartogramy a mapy, otázky a odpovede, zadanie úlohy na vypracovanie.
 • Kontingenčné tabuľky: zdroj kontingenčnej tabuľky, vytvorenie cez rýchlu analýzu, vytvorenie vlastnej, pridanie polí – riadky, stĺpce, hodnoty, filter, rozšírenie zdroja – tabuľka a formátovať ako tabuľku, rozloženie a štýly, práca s tabuľkou, export údajov, rýchly filter a časová os, kontingenčný graf, kartogramy a mapy.

Lektor


Peter Belko
je autorom pravidelne najaktualizovanejšieho MS Office portálu v slovenskom jazyku www.tipy-triky.sk, kde popisuje postupy ako efektívne používať tento balík aplikácií. Okrem článkov robí aj video návody, webináre, školenia a konzultácie o MS Office 365 pre firmy. Popri najznámejších nástrojoch Word, Excel, PowerPoint sa venuje aj teamovej spolupráci a automatizácií úloh v Microsoft 365 cez SharePoint, OneDrive, Teams, PowerAutomate a ďalších.

Viac info na: www.belko.info.

 

V prípade otázok kontaktujte projektovú manažérku Veroniku Pizano [email protected].

Partner projektu

Program DigiWomen vznikol vďaka podpore spoločnosti Microsoft.